Akademia Prawa dla seniorów 60+

blog-img-08

Zapraszamy na spotkania dla seniorów z Gminy Żórawina dot. praw pacjenta, bezpiecznego seniora, spraw majątkowych i praw konsumenta. Pierwsze spotkanie informacyjne odbędzie się 5.11.2019 (wtorek) o godzinie 13:00 w GZK Żórawina. Szczegóły wewnątrz wpisu.

 

 

Opis

O potrzebie wsparcia seniorów w zakresie zapobiegania oszustwom świadczy działający program rządowy „Bezpieczny i Aktywny Senior”, którego celem głównym jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Na Dolnym Śląsku odpowiednikiem programu jest Wojewódzki Program Profilaktyczny „Bezpieczny Senior”. Zadanie, które proponuje Oferent wpisuje się zarówno w wojewódzką jak i krajową koncepcję, które jako główne działania wskazują informowanie i promowanie dobrych praktyk, działania uświadamiające i nakierowane na poszerzenie wiedzy seniorów w zakresie istniejących zagrożeń i ich zapobieganiu. Cele zadania są zbieżne z programami wojewódzkim i krajowym.

Samo przestrzeganie przed zagrożeniami dnia codziennego nie wystarcza. Kluczem do sukcesu jest nauka – dlatego warto aby Seniorzy jak najczęściej korzystali z warsztatów prawnych, na których dowiedzą się jak m.in. rozpoznawać zagrożenia i jak reagować. Wiedza o posiadanych prawach, o tym w jaki sposób zachować się w danej sytuacji, gdzie można zgłosić problem, u kogo szukać pomocy daje Seniorom szansę na bezpieczne i spokojne życie.

W ramach zadania zaplanowano również warsztaty z zakresu asertywności i obrony przed manipulacjami, których zakres jest ściśle powiązany z tematyką prawa środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami. Wyposażony w wiedzę senior dodatkowo nauczy się jak wyrażać swoje zdanie i nie ulegać naciskom oszustom.

Dodatkowo ważnym aspektem związanym z bezpieczeństwem osób starszych jest prawo medyczne i związana z tym świadomość swoich praw, dlatego też zaplanowano w ramach zadania warsztat związany z tą tematyką.

Odbiorcami zadania jest 60 seniorów w wielu powyżej 60 lat, mieszkańców gmin Żórawina, Mietków, Siechnice  i Sobótka, którzy z własnej woli zamierzają wziąć udział w zadaniu.

—-

Celem jest zwiększenie świadomości z zakresu prawa oraz nabycie umiejętności w obszarze asertywności wśród 60 mieszkańców gmin Żórawina, Siechnice, Mietków i Sobótka w wieku powyżej 60 lat w okresie od 01.04.2019 do 15.12.2019 poprzez realizację warsztatów grupowych obejmujących tematykę prawa i środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami oraz asertywności i obrony przed manipulacjami. Cel zostanie zrealizowany w momencie osiągnięcia zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

Cele każdego warsztatu prowadzonego w ramach Akademii Prawa dla Seniora: 

Udostępnij: