Absolutorium dla Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

W związku z sesją RG dnia 30.06.2020 roku składam serdeczne podziękowania radnym Gminy Żórawina za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną pracy na rzecz Gminy Żórawina.  Pozytywnie zaopiniowano również „Raport o stanie gminy za 2020 rok”, a także „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.” To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny. Dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili,  sołtysom oraz w szczególności wszystkim współpracownikom z urzędu gminy, bo to oni każdego dnia realizują trudne zadania samorządowe dla naszych mieszkańców, zwłaszcza w trudnym czasie epidemii. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy wieloma osobami. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Jan Żukowski 
Wójt Gminy Żórawina

Udostępnij: