Absolutorium dla Wójta Gminy Żórawina

20220623_115149

W związku z sesją Rady Gminy dnia 23.06.2022 roku składam serdeczne podziękowania radnym Gminy Żórawina za udzielenie mi jednogłośnie absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną pracy na rzecz Gminy Żórawina.  Pozytywnie zaopiniowano również „Raport o stanie gminy za 2021 rok”, a także „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r.”

Jest to dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy, zwłaszcza w trudnych czasach, które niewątpliwie nadeszły. Zobowiązuje mnie to do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej gminy. Serdecznie dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili,  sołtysom, radnym oraz w szczególności wszystkim współpracownikom z urzędu gminy, bo to oni każdego dnia realizują trudne zadania samorządowe dla naszych mieszkańców.

Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy wieloma osobami. Po raz kolejny bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Jan Żukowski
Wójt Gminy Żórawina

Udostępnij: