Absolutorium dla Wójta Gminy Żórawina

blog-img-08

W związku z sesją RG dnia 16.07.2020 roku składam serdeczne podziękowania radnym Gminy Żórawina za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną pracy na rzecz Gminy Żórawina.  Pozytywnie zaopiniowano również „Raport o stanie gminy za 2019 rok”, a także „Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.” To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny, która w rankingu kondycji finansowej samorządów znalazła się na 48 miejscu spośród  1547 klasyfikowanych gmin wiejskich za 2019 rok oraz na 6 miejscu pośród gmin wiejskich w województwie dolnośląskim przy pozyskanych ponad 20 mln zł funduszy zewnętrznych w 2019 roku. Dziękuję za pracę wszystkim tym, którzy również się do tego przyczynili,  sołtysom orazw szczególności wszystkim współpracownikom z urzędu gminy, bo to oni każdego dnia realizują trudne zadania samorządowe dla naszych mieszkańców. Przemyślane wydatkowanie i strategiczne działania to zasługa współpracy wieloma osobami. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście.

Jan Żukowski 
Wójt Gminy Żórawina

Udostępnij: