3 czerwca – Dniem Otwartym w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach

blog-img-08

Szanowni Państwo, 

w związku z organizowanym w poniedziałek 3 czerwca 2019 roku Dniem Otwartym w Placówce Straży Granicznej we Wrocławiu- Strachowicach, znajdującej się przy ul. Granicznej  105a we Wrocławiu, serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu, które ma na celu przybliżenie młodym ludziom specyfiki służby funkcjonariuszy Straży Granicznej.  

Podczas Dnia Otwartego zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z podstawowymi zadaniami Straży Granicznej. Słuchaczom zostaną również przekazane informacje na temat procesu rekrutacji oraz warunków, jakie musi spełnić osoba zainteresowana podjęciem służby w Straży Granicznej.  W trakcie Dni Otwartych odbędzie się także pokaz specjalistycznego sprzętu oraz odbędzie się możliwość zapoznania się ze specyfiką służby  w poszczególnych zespołach.  Wszystkich gości zapraszamy w godzinach  9:00 – 14:00

Poniżej znajduje się: 

1) plakat dot. naboru do służby w Straży Granicznej, 

2) ulotka w której szczegółowo zostały opisane informacje dot. warunków przyjęcia do służby oraz procesu rekrutacji, 

3) ulotka, która zawiera ogólne informacje nt. Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.  Gorąco zachęcamy do udziału w Dniu Otwartym. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail Janusz.Rudnicki@strazgraniczna.pl lub pod numerem telefonu  71 358 47 02 oraz 71 358 13 50.

Udostępnij: