Dzień: 30 kwietnia, 2018

OGŁOSZENIE O KONKURSACH NA DYREKTORÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w GMINIE ŻÓRAWINA

Wójt Gminy Żórawina ogłosił dwa konkursy na:Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polakowicach orazDyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Węgrach. Poniżej link do treści ogłoszenia: https://zorawina.bip.gov.pl/oswiata/zarzadzenie-wojta-gminy-zorawina-w-sprawie-ogloszenia-konkursow-na-stanowisko-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-polakowicach-oraz-dyrektora-szkoly-podstawowej-w-wegrach.html  

Czytaj więcej »