Dzień: 21 kwietnia, 2017

Trwa rekrutacja do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych i klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina w roku szkolnym 2017/2018

Informacje dostępne pod linkiem: http://zorawina.bip.gov.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2017-2018/asady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-prowadzonych-przez-gmine-zorawina-na-rok-szkolny-2017-2018-podstawa-prawna-ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r-prawo-oswiatowe-dz-u-z-2017-r-poz-59-ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016.html

Czytaj więcej »