1,6 miliona zł na placówki szkolne w Gminie Żórawina

blog-img-08

Gminie Żórawina przyznano dofinansowanie w wysokości 1 604 019,88 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF.

Projekt o nazwie „Dla przyszłości – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół z Gminy Żórawina”  zakłada między innymi doposażenie placówek w pomoce dydaktyczne (od najprostszych przyrządów po zaawansowane drukarki 3D), dodatkowe zajęcia dla uczniów z przedmiotów ścisłych, językowych, a także szkolenia dla nauczycieli. Realizacja w latach 2018 -2019.

Jest to kolejny dofinansowany projekt na rzecz szkół z terenu Żórawiny, w tym roku realizowany jest projekt RPO WD 2014-2020 (ZIT WrOF) „Doposażenie obiektów szkolnych” w sprzęt komputerowy, a także rządowy program „Aktywna Tablica” – doposażenie sal w ekrany interaktywne, projektory ultra ogniskowe, tablice dotykowe. 

Udostępnij: