Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

nprcz-logotyp-podstawowy-rgb

Z przyjemnością informujemy, iż wybrane szkoły z terenu Gmina Żórawina zostały objęte wsparciem finansowym przeznaczonym na realizację działań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 jest kolejną edycją wieloletniego programu, nakierowanego na wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Biorąc pod uwagę na skalę oddziaływania jest to jeden z największych programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  Program ma na celu  wzmacnianie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży umożliwiających osiąganie  przez uczniów sukcesów w szkole, a w późniejszym życiu pozwalających pokonywać ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym.W Gminie Zorawina program cieszy się dużym zainteresowaniem szkolnych bibliotek od 2016 roku.

W roku 2024 w ramach realizacji programu Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie oraz Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Węgrach zakupią nowości wydawnicze , doposażą infrastrukturę biblioteczną oraz zrealizują działania promujące czytelnictwo za łączną kwotę 18 750,00 zł.  z czego  15 000,00 zł. pochodzi z dotacji Ministerstwa natomiast  Gmina Żórawina zapewnia wkład własny w kwocie 3 750,00 zł.

Termin zakończenia działań ujętych w programie to 31.12.2024 r.

Udostępnij: