11.03.2023 Dzień Sołtysa w Trzebnicy – zaproszenie dla Sołtysów

Zaproszenie Sołtysów 2

Szanowni Sołtysi,

nikt tak, jak Wy, nie rozumie ludzi wsi. Nikt tak dobrze nie reprezentuje interesów i potrzeb lokalnej społeczności. To Wasza praca przyczynia się do trafnego wyznaczania celów i ich sprawnej realizacji oraz do skutecznego aktywizowania mieszkańców. Jesteście samorządowcami, potrafiącymi zarządzać wsią, znającymi jej specyfikę, piękno natury i bogactwo kulturowe.
W tym szczególnym dniu pragniemy wyrazić wdzięczność za Waszą pracę i włożony w nią trud.
Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym, w pośredniczeniu pomiędzy przedstawicielami
władz a lokalną społecznością, jak również zdrowia, życzliwości mieszkańców, zapału
do pracy i energii na kolejne dni. Bądźcie „oknem na polską wieś” i przykładem dla tych
wszystkich, którzy będą chcieli dla niej i na niej żyć. Niech Wasza codzienna praca służy
kolejnym pokoleniom i stanie się dla innych przykładem do naśladowania.

 

Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek,
Poseł na Sejm RP Agnieszka Soin,
Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki
zapraszają na uroczystość Dnia Sołtysa – w sobotę 11 marca 2023 r., o godz. 16.00, w Gminnej Hali Widowiskowo-Sportowej im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Trzebnicy, przy ul. 3 Maja 6.

Udostępnij: