Konkurs plastyczny dla dzieci na najładniejszą kartkę świąteczną “Boże Narodzenie w Gminie Żórawina 2023”

Purchase 8 items and get free gift (1)

Wójt Gminy Żórawina zaprasza wszystkie dzieci mieszkające na terenie naszej Gminy do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego dla dzieci na najładniejszą kartkę świąteczną 🎨 “Boże Narodzenie w Gminie Żórawina 2023”

🎄🎄🎄

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu kartki świątecznej  w formacie A4 (niezłożony, brystol lub blok techniczny), dowolną trwałą techniką plastyczną w formie płaskiej (rysunkowej, malarskiej, papierowego kolażu), umożliwiającej przygotowanie projektu poligraficznego i druk.

🖍🖌🎨

Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2023 r.  w siedzibie organizatora w godzinach od 7.30 do 15.30
Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
– Kategoria A – dla przedszkolaków oraz oddziałów„0” (szkoły i przedszkola)
– Kategoria B – dla uczniów szkół podstawowych: kl. I-III
– Kategoria C – dla uczniów szkół podstawowych: kl. IV-VIII
Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Żórawina wybierze 3 najładniejsze kartki świąteczne, (po 1 w każdej kategorii wiekowej) spośród dostarczonych prac Laureaci otrzymają atrakcyjną nagrodę. 🏅🎁🏅
PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.
Do pracy należy załączyć wypełnione oświadczenia (zał. nr 1 do Regulaminu).
Regulamin dostępny poniżej:
Udostępnij: