10 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA GMINY ŻÓRAWINA

blog-img-08

Szanowni Państwo, wniosek Gminy Żórawina pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina – etap I” został pozytywnie zweryfikowany w ramach Regionelnego Programu Operacyjnego Wójewództwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Poddziałania: 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2019, w Mędłowie, Rzeplinie oraz Żórawinie (ul Transportowa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, Zaułek, Aleja Niepodległości). Całkowity koszt inwestycji to 16.403.380,88 zł brutto a dofinansowanie to 10.005.138,69 zł od kosztów kwalifikowalnych.

Udostępnij: