Œwišteczna Paczka

blog-img-08

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeplinie z okazji nadchodzšcych œwišt Bożego Narodzenia zachęca wszystkich mieszkańców do włšczenia się w akcję „Œwišteczna Paczka”.
Nasi strażacy w dniu 21 grudnia, w godzinach 14:00 – 18:00, przeprowadzš zbiórkę produktów, które następnie przekażemy dla najbardziej potrzebujšcych rodzin zamieszkujšcych teren okolicznych miejscowoœci.
Osoby chcšce podzielić się produktami żywnoœciowymi o długim terminie przydatnoœci, chemicznymi œrodkami utrzymania czystoœci, zabawkami oraz innymi darami, zapraszamy w podanym powyżej terminie, do rzeplińskiej remizy, przy Alei Lipowej 28a.

Za okazanš pomoc już teraz – serdecznie dziękujemy!

Udostępnij: