Jesteś tutaj

Projekty unijne

„Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

07.01.2010 00:00czytaj więcej

W czerwcu 2014 r. w Gminie Żórawina zrealizowano projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (w skrócie: PROW 2007-2013).

06.01.2010 00:00czytaj więcej

Z początkiem września ukończono budowę placu zabaw w miejscowości Pasterzyce. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów.
Uzyskane, ze środków Lokalnej Grupy Działania Lider A4 dofinansowanie wynosiło 67% kosztów kwalifikowanych.

05.01.2010 00:00czytaj więcej

W ramach Stowarzyszenia Lider A4 - działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, zrealizowano inwestycję pod nazwą: „Utworzenie miejsca rekreacji, zabaw i ćwiczeń dla dzieci w m. Karwiany”. Gmina uzyskała środki w wysokości 65% kosztów kwalifikowalnych.

Plac zabaw zlokalizowano na działce gminnej, w bezpiecznej odległości od drogi. Przed przystąpieniem do właściwych prac teren wymagał uporządkowania.

04.01.2010 00:00czytaj więcej

W ramach remontu przeprowadzono następujące prace: wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, remont zaplecza kuchennego i zaplecza sanitarnego, odnowienie elewacji.

04.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

03.01.2010 00:00czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach Programu osi 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

02.01.2010 00:00czytaj więcej

Leader to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Inicjatywa LEADER realizowana jest w Unii Europejskiej od 1991r. stanowi nowe podejście do rozwiązywania problemów wsi. Warunkiem niezbędnym do pełnego i skutecznego realizowania polityki wobec obszarów wiejskich jest zaangażowanie społeczności wiejskich w proces podejmowania decyzji na poziomie lokalnym. W krajach Unii Europejskiej powstało ponad 1000 Lokalnych Grup Działania (LGD) funkcjonujących na poziomie lokalnym.

01.01.2010 00:00czytaj więcej

Strony