Jesteś tutaj

E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Żórawina

Gmina Żórawina realizuje projekt o nazwie „E-AKTYWNI MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I LUBUSKIEGO”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Szkolenia będą prowadzone do kwietnia 2020 roku w Żórawinie, Węgrach, Karwianach i Wilczkowie w następujących kategoriach:

„Rodzic w Internecie”

„Mój biznes w sieci”

„Moje finanse i transakcje w sieci”

„Rolnik w sieci”