Jesteś tutaj

Informacja Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

Szanowni Państwo!

GZGK w Żórawinie przypomina mieszkańcom wsi Marcinkowice o zakazie wykorzystywania wody z własnych ujęć do celów spożywczych.


Informujemy o możliwoœci zamówienia dostawy wody pitnej (nieodpłatnie) w siedzibie GZGK pod numerem telefonu 0-71 3165116 od poniedziałku do pištku w godz. 8.00 - 15.00 .

Podadto istnieje możliwoœć poboru wody z sieci wodocišgowej z hydrantu w miejscowoœci Brzeœcie (hydrant zaopatrzony jest w kran).


Zakaz obowišzuje do odwołania.


Bartłomiej Dytwiński, p.o. Dyrektora GZGK w Żórawinie