Jesteś tutaj

Aktualności

Uwaga, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną. Wdrożenie tej zmiany wymagać będzie techniczych prac serwisowych. Jeśli wniosek o dowód osobisty chcesz złożyć online – zrób to możliwie jak  najszybciej.

21.02.2019 13:18czytaj więcej

Urząd Gminy Żórawina informuje, że w dniu 22 lutego 2019 o godz. 9:00 odbędzie się VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żórawina w sali świetlicy wiejskiej w Węgrach.

W załączeniu porządek obrad.

20.02.2019 09:50czytaj więcej

.

W związku ze śmiercią Jana Olszewskiego, premiera Polski w latach 1991–1992, prezydent RP Andrzej Duda zarządził żałobę narodową 15 i 16 lutego 2019 r. Zakończy się ona w sobotę o godz. 19. Pogrzeb byłego premiera odbędzie się w sobotę, 16 lutego.

 

 

 

15.02.2019 14:46czytaj więcej

Zarządzeniem Nr 0050.17.2019 Wójta Gminy Żórawina z dnia 15.02.2019 r. zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów następujących szkół:

  1. Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie
  2. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie
  3. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilczkowie
15.02.2019 13:03czytaj więcej

Informacja z dnia 12 lutego 2019 r. o wynikach naboru na stanowsko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Żórawinie.

 

 

 

 

 

 

15.02.2019 11:45czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 18.02.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Małowiejskiej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Małowiejskiej – 04.05.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Małowiejskiej na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel - Kierownik budowy

12.02.2019 12:54czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Żórawina z dnia 11.02.2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwie Karwiany-Komorowice na temat podziału sołectwa na dwa odrębne: sołectwo Karwiany i sołectwo Komorowice od dnia 1 maja 2019 roku.

12.02.2019 09:43czytaj więcej

Zarządzenie Nr 0050/15/2019 Wójta Gminy Żórawina w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2019 roku.

12.02.2019 09:39czytaj więcej

Kiedy zaczynasz dostawać pierwsze pieniądze, czy to od rodziców w ramach kieszonkowego, czy to od dziadków na urodziny i święta, czy to z pierwszej dorywczej pracy, powstaje pytanie, co z nimi robić. Niezależnie od tego, czy wydajesz je na bieżąco, czy odkładasz na przyszłość, nie warto trzymać ich w skarbonce, ale lepiej pomyśleć o ulokowaniu ich w banku, czyli założeniu pierwszego konta albo lokaty.

12.02.2019 09:34czytaj więcej

Nabór wniosków do przedszkoli, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w terminie od 11 lutego b.r. do 11 marca b.r.
Rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług publicznego przedszkola i złoży deklarację woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji (złożona deklaracja jest jednoznaczna z zapewnieniem dziecku miejsca na rok szkolny 2019/2020).

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kryteria rekrutacji

07.02.2019 14:01czytaj więcej

Strony