Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się ulotka informacyjna Ministerstwa Środowiska w sprawie uruchamianego programu "Czyste Powietrze" dla osób, które planują wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne.

Wszelkie informacje na temat programu, (np. od kiedy ruszy nabór wniosków, forma i procedura składania) będzie można uzyskać na stronie ministerstwa: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

oraz

01.10.2018 09:19czytaj więcej

We wrześniu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie II etapu chodnika w Bogunowie. W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy na posesje oraz odwodnienie. Wycięto także drzewa kolidujące z inwestycją.

Koszt całkowity zadania wyniósł 170.466,32 zł.

Inwestycja sfinansowana została przez Gminę Żórawina.

Prace prowadziła firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic z Olesznej.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

28.09.2018 14:16czytaj więcej

W dniu 15 września br. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego pojazdu strażackiego SCANIA P-360 dla OSP Węgry.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15 00 uroczystą mszą świętą pod przewodnictwem ks. Rafała Hołbowicza w Kościele św Jadwigi w Węgrach.

Po mszy  dowódca uroczystości poprowadził  poczty sztandarowe na plac pod pomnik Wincentego Witosa, gdzie  odbyło się uroczyste poświęcenie pojazdu strażackiego.

28.09.2018 12:58czytaj więcej

We wrześniu bieżącego roku dokonano odbioru prac związanych z przebudową ul. Majowej w Karwianach. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa podbudowa, na której ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej. Droga została poszerzona i zyskała odwodnienie. Sołectwo Karwiany planuje także zagospodarowanie terenu pomiędzy drogą a stawem.

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Gminy Żórawina.

Prace prowadziła firma RBAU sp. z o.o. z Wysokiej.

Informację przygotował: Tomasz Gracz

Źródło: Urząd Gminy Żórawina

 

27.09.2018 15:27czytaj więcej

Zakończyły się trwające od 13 września 2018 r. prace remontowe na Węźle Wrocław Wschód (obejmujące także Punkt Poboru Opłat Krajków). Remont obejmował wymianę nawierzchni t.j. warstwy ścieralnej i wiążącej na jezdni północnej oraz całym Węźle.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30538/Powraca-remont-na-jezdni-polnocnej-A4

 

Informacje przygotował: Tomasz Gracz

 

27.09.2018 14:33czytaj więcej

Do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęły dwie petycje od osoby prawnej: Szulc-Efekt sp. z o. o, ul. Poligonowa 1 , 04-051 Warszawa.

Pierwsza z nich dotyczy programu "Wzorowa Łazienka", druga dotyczy działań związanych z kształtowaniem zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach.

W myśl art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Urząd Gminy poniżej publikuje treść petycji.

26.09.2018 13:41czytaj więcej

Obrót bezgotówkowy przynosi korzyści konsumentom, przedsiębiorcom, administracji publicznej

24.09.2018 14:24czytaj więcej

Szanowni Państwo,

na ulicy Sportowej w Żórawinie powstało nowe przejście dla pieszych i próg zwalniający.

 

21.09.2018 14:46czytaj więcej

Strony