Jesteś tutaj

Aktualności

Obwodowe komisje wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczyną pracę w dniu 26 maja 2019 r. w godzinach wymienionych w załączonym dokumencie.
 

20.05.2019 20:41czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 13.05.2019 r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeplin i Mędłów”, obowiązywać  będzie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Akacjowej w miejscowości Rzeplin.

17.05.2019 13:06czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 13.05.2019 r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeplin i Mędłów”, obowiązywać  będzie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Akacjowej w miejscowości Rzeplin.

13.05.2019 15:20czytaj więcej

Obwieszczenia Wójta Gminy Żórawina z dnia 13.05.2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sołectwach Karwiany i Komorowice na tematu statutu tychże sołectw.

 

 

 

13.05.2019 11:48czytaj więcej

Szczegóły wewnątrz wpisu.

10.05.2019 14:03czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 13.05.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać  będzie tymczasowa organizacja ruchu na ul. Al. Niepodległości (odcinek od ul. Zaułek) w Żórawinie.

08.05.2019 11:41czytaj więcej

W imieniu firmy ATUM Sp. z o.o., zapraszamy mieszkańców obszaru Aglomeracji Wrocławskich do skorzystania z oferty dofinansowanych szkoleń/kursów zawodowych. Osoby zgłaszające się z własnej inicjatywy mogą skorzystać z dofinansowania w ramach projektu #KOMPETENCJEPRZYSZŁOŚCI realizowanego przez firmę ATUM.

Zapoznaj się z ofertą szkoleń i możliwością dofinansowania na:
www.kompetencjeprzyszlosci.com.pl

Skontaktuj się!

07.05.2019 11:06czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną decyzję o udzieleniu dofinansowania na projekt pn: „Przebudowa zbiorników małej retencji w Gminie Żórawina”. Projekt przewiduje modernizację zbiorników wodnych w Bratowicach, Galowicach, Polakowicach  i Wilczkowie. W ramach inwestycji planuje się modernizację zbiornikow wodnych (odmulenie stawów, umocnienie dna i skarp, zagospodarowanie terenów wokół stawów). Ponadto przewidzane jest wykonanie ścieżek spacerowych oraz małej architektury. 

06.05.2019 10:37czytaj więcej

Zarządzenie nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Żórawina z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żórawina.

 

 

 

30.04.2019 16:44czytaj więcej

Z okazji strażackiego święta, przypadającego 4 maja dnia św. Floriana, Wójt Gminy Żórawina składa wszystkim druhnom i druhom najserdeczniejsze życzenia.

 

 

30.04.2019 08:43czytaj więcej

Strony