Jesteś tutaj

Aktualności

Składam serdeczne podziękowanie  pani Ewie Gorzko pełniącej obowiązki dyrektora  Gimnazjum w Żórawinie  za wykonaną pracę,  zaangażowanie a także odpowiedzialność przy zorganizowaniu i przeprowadzeniu  egzaminów gimnazjalnych w roku 2019 podczas trwania  ogólnopolskiego strajku nauczycieli. 

Dziękuję wszystkim za pomoc także członkom komisji egzaminacyjnych za podjęte decyzje  i zrozumienie trudnej sytuacji uczniów i rodziców.

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

13.04.2019 16:35czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 08.04.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu na al. Niepodległości w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu na al. Niepodległości – 10.07.2019r.

05.04.2019 11:56czytaj więcej

Budowa ciągu pieszo rowerowego Mnichowice - Wojkowice zbliża się do końca. Projekt przewiduje również uruchomienie oświetlenia. Odcinek ten jest jednym z najbardziej ruchliwych w gminie, ze względu na tranzyt aut z sąsiednich gmin i powiatów.

Inwestycja jest częścią większego projektu budowy bezpiecznej trasy rowerowej przez gminę z utworzeniem centrum przesiadkowego Park&Ride oraz Bike&Ride przy dworcu kolejowym w Żórawinie.


 

04.04.2019 07:38czytaj więcej

Po niedawnej inicjatywie obywatelskiej w zakresie dobrowolności szczepień pojawiła się kolejna inicjatywa o nazwie ”Szczepimy, bo myślimy”, która postuluje aby szczepienie dziecka było kryterium punktowanym przy przyjmowaniu maluchów do publicznych przedszkoli i żłobków. 

Informacje zamieszczone na prośbę organizatorów akcji: 

03.04.2019 15:06czytaj więcej

W najbliższą niedzielę, tj. 7 kwietnia 2019 roku odbędzie się Jarmark Wielkanocny w Galowicach.

 

 

 

 

 

01.04.2019 21:25czytaj więcej

29 marca 2019 roku podpisana została umowa na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mędłów i miejscowości Rzeplin”, wchodzących w skład utworzonej zgodnie z wymogami UE tzw. aglomeracji (składającej się z miejscowości o odpowiedniej gęstości zaludnienia i ilości mieszkańców na 1 kilometr sieci sanitarnej).

Umowę podpisano z Prezesem Zarządu firmy Przedsiębiorstwa Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.– Kamilem Grzybem.

01.04.2019 10:57czytaj więcej

W dniu 27.03.2019, Wójt Gminy Żórawina w wyniku rozstrzygniętych konkursów na dyrektorów szkół, powierzył tę funkcję następującym osobom.

 

 

 

 

28.03.2019 14:54czytaj więcej

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki  niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Działanie 3.2.

26.03.2019 13:51czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 01.04.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Zaułek w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Zaułek – 14.06.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Zaułek na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel - Kierownik budowy

25.03.2019 15:39czytaj więcej

Uprzejmie zapraszamy na VII Sesję Rady Gminy Żórawina, która odbędzie się w dniu 26 marca 2019 r. o godzinie 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie.

19.03.2019 18:05czytaj więcej

Strony