Jesteś tutaj

Aktualności

 

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.12.2016 r. organizuje  bezpłatne szkolenie dla podatników pt: "Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28 za 2016 r.".

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przy 
ul. Klimasa 34 o godz. 10.00 /sala nr 10/.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się:

1/   telefonicznie pod numerem telefonu:0-71/79-50-527 lub

15.12.2016 08:54czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski pragnie serdecznie pogratulować Pani Dyrektor Lucynie Wasinkiewicz, całemu Gronu Pedagogicznemu oraz Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie, za wspaniale wykonywaną pracę docenioną przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, który określił zaangażowanie Pani Dyrektor w sposób wyróżniający.

08.12.2016 10:02czytaj więcej

Jan Tomaszewski jest uczniem Szkoły Podstawowej w Żórawinie. Janek jeździ na wózku, który jest już dla niego za mały. Społeczność szkoły postanowiła pomóc w uzbieraniu niezbędnych środków na zakup nowego, większego wózka, dzięki któremu Janek będzie swobodnie się poruszał po szkole i poza nią.
Koszt zakupu wózka to 7000zł, część z tych środków pokrywa NFZ (kwota 1700zł).

05.12.2016 11:59czytaj więcej

„MIKOŁAJ DLA JASIA - ZBIERAMY NA WÓZEK”

Drużyna Nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Żórawinie

Drużyna Pracowników Gminy Żórawina

Drużyna Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie

02.12.2016 09:42czytaj więcej

Stowarzyszenie Lider A4 serdecznie zaprasza wszystkich przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych (stowarzyszeń oraz fundacji) na spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

06.12.2016, godz. 10:00 – Urząd Gminy w DOMANIOWIE

12.12.2016, godz. 10:00 – Urząd Gminy w KOBIERZYCACH

13.12.2016, godz. 10:00 – GOKiS w KĄTACH WROCŁAWSKICH

14.12.2016, godz. 10:00 – Urząd Miasta w SIECHNICACH

15.12.2016, godz. 10:00 – GCK w ŻÓRAWINIE

 

01.12.2016 13:36czytaj więcej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 poz. 157), ogłasza - w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, zwanego dalej „Programem” - konkurs „MALUCH plus” 2017.

1.      Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.

01.12.2016 10:31czytaj więcej

Podczas uroczystości „Gala - Sportowa Polska”, która odbyła się 15 listopada 2016 r. w Pałacu Zamoyskich w Warszawie pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Klub Sportowa Polska wyróżnił blisko 140 podmiotów działających na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych.

01.12.2016 10:24czytaj więcej

Chcesz założyć firmę?

Poszukujesz dofinansowania na własny biznes?

Zapraszamy na indywidualne konsultacje.

Mobilny Punkt Informacyjny Gminne Centrum Kultury w Żórawinie, 14 grudnia 2016 r.

28.11.2016 10:06czytaj więcej

Sesja odbędzie się 30 listopada 2016, godzina 14:00 sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie przy Al. Niepodległości.

Porządek obrad w załączeniu.

25.11.2016 13:04czytaj więcej

4 grudnia 2016 r. godzina 10:00  Hala Sportowa w Żórawinie!

Karate Shinkyokushin, w swojej idei podkreśla jak ważne są zadania rozpowszechniania i popularyzacji Kyokushin Karate, oraz ideały i przekonania, które znajdują swoje odzwierciedlenie w kształcie japońskiego znaku „Kokoro”, co oznacza „Serce i Umysł”.

24.11.2016 10:09czytaj więcej

Strony