Jesteś tutaj

Aktualności

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 149 w Żórawinie o nie przeprowadzaniu głosowania. W ww. okręgu wyborczym w radach powiatowej izby zgłoszona liczba kandydatów jest: 2. W związku z powyższym zgodnie z § 14 ust. 3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25.02.19r. w spr. szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych członków rady powiatowej komisja okręgowa uznaje zarejestrowanych kandydatów.

08.07.2019 15:20czytaj więcej

W związku z wystąpieniem negatywnych warunków atmosferycznych (susza), Wójt Gminy Żórawina powołał komisję do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych. Do wezwania komisji szacującej straty w Państwa gospodarstwie, należy złożyć wniosek i oświadczenie producenta rolnego, które można pobrać w Urzędzie Gminy w pokojach 1 oraz 4 lub wewnątrz tego wpisu.

08.07.2019 10:11czytaj więcej

W dniu 19 czerwca 2019 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyznał uchwałą nr IX/216/19 dofinansowanie w kwocie 10.000 zł Gminie Żórawina w ramach konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019". Pomoc finansowa została przyznana na projekt pod nazwą "Doposażenie jednostki OSP Żórawina w sprzęt do cięcia i wyważania drzwi. Całość projektu będzie kosztowała w granicach 14.000 zł.

08.07.2019 09:32czytaj więcej

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski serdecznie zapraszają wszystkich Radnych, Sołtysów oraz Mieszkańców Gminy Żórawina na wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, które odbędą się 12 lipca 2019 w Węgrach. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10:00 Mszą św. w kościele św. Jadwigi w Węgrach, natomiast o godz. 11:00 część oficjalna pod pomnikiem Wincentego Witosa.

05.07.2019 14:47czytaj więcej

W imieniu władz samorządowych Gminy Żórawina oraz mieszkańców dziękuję gminnym jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej, za pracę i całokształt działań związanych z interwencjami podjętymi 1 lipca br. po przejściu nawałnicy.

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

05.07.2019 11:48czytaj więcej

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze 2019 r., należy wnosić na dotychczasowy numer konta.

04.07.2019 10:56czytaj więcej

Gminne Centrum Kultury oraz  Rada Sołecka w Żórawinie zapraszają na Festyn Rodzinny, który odbędzie się 6 lipca 2019 r. w Żórawinie w parku przy ul. Kopernika. Impreza odbywać się będzie w godzinach 17 - 24. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

 

 

03.07.2019 14:07czytaj więcej

W związku z sesją RG dnia 27.06.2019 roku bardzo serdecznie dziękuję radnym Gminy Żórawina za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną mojej pracy.

To dla mnie bardzo ważne. Odbieram to jako akceptację moich poczynań w sprawie inwestycji oraz dbałość o budżet gminy. Zobowiązuje mnie to do dalszej i efektywniejszej pracy dla dobra naszej małej Ojczyzny.

01.07.2019 09:39czytaj więcej

.

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny i Bliskich z powodu śmierci długoletniego Prezesa Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Żórawinie Józefa Śmiałka, składa Wójt, pracownicy Urzędu Gminy oraz Rada Gminy Żórawina.

 

26.06.2019 14:14czytaj więcej

Na podstawie rządowego programu „Dobry Start” rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkałego na terenie Gminy Żórawina – bez względu na dochód.

22.06.2019 11:02czytaj więcej

Strony