Jesteś tutaj

Aktualności

6 czerwca 2015r. w podwrocławskiej wsi Karwiany odbył się piknik rodzinny pod hasłem "„Kiedy œśmieje się dziecko,– œśmieje się cały śœwiat"” (Janusz Korczak), zorganizowany przez sołtysa wsi Karwiany-Komorowice, pana Tomasza Krzywdę, oraz Radę Sołecką.
Celem tej uroczystośœci było propagowanie korczakowskiego hasła, a tym samym integrowanie rodzin oraz celebrowanie wspólnie spędzanego wolnego czasu rodziców wraz z dziećmi. Na festyn również przybyli mieszkańcy okolicznych miejscowośœci naszej gminy.

O godzinie 15:00 rozpoczęła się oficjalna częœć obchodów Dnia Dziecka – został poœwięcony przez księdza Mieczysława Michajluka nowo powstały plac zabaw, a następnie otwarty i dopuszczony do użytku publicznego przez wójta gminy Żórawina - pana Jana Żukowskiego.

12.06.2015 00:00czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie zwraca się z uprzejmą proœśbą aby w okresie podwyższonych temperatur ograniczyć korzystanie z wody z sieci wodociągowej na inne cele niż socjalno-bytowe tj. do podlewania ogrodów, trawników, skwerów, mycia samochodów, poboru wody na opryski, napełniania basenów w godz. od 6:00 do 22:00.

Powyższa proœśba ma na celu zapewnienie mieszkańcom dostawy wody do celów socjalno-bytowych w wymaganej ilośœci i pod odpowiednim ciœśnieniem.

11.06.2015 00:00czytaj więcej

9 czerwca 2015 roku, podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zadań w ramach instrumentu ZIT Gminie Wrocław reprezentującej 15 samorządów Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Gminy Żórawina.

Niemal 300 milionów euro trafi do wrocławskiego ZIT-u (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

11.06.2015 00:00czytaj więcej

Na naszej stronie internetowej w zakładce "PROJEKTY UNIJNE" dodany został artykuł na temat nowego placu zabaw w Karwianach.

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonymi informacjami i zdjęciami.

25.05.2015 00:00czytaj więcej

Informujemy, że w dniach 18 czerwca, 1 wrześœnia, 5 listopada 2015 roku w godzinach od 13.00 do 13.45 w Urzędzie Gminy w Żórawinie będzie czynne stanowisko konsultacyjne Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu.

22.05.2015 00:00czytaj więcej

W dniu 16 maja 2015 r. odbyło się w Rzeplinie uroczyste otwarcie i poœwięcenie nowej strażnicy OSP , wraz ze śœwietlicą i boiskiem sportowym. Przebudowa obiektu po byłym Kółku Rolniczym. Projekt był sfinansowany ze śœrodków Unii Europejskiej „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach działania odnowa i rozwój wsi” w kwocie 180 tys. złotych, a resztę śœrodków pokryto z budżetu Gminy Żórawina.

22.05.2015 00:00czytaj więcej

Podziękowania dla Wójta Gminy Jana Żukowskiego od mieszkańców Szukalic.Podziękowania

20.05.2015 00:00czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina informuje o planowanych na dzień 28 maja 2015r. ponownych konsultacjach z mieszkańcami sołectwa Karwiany - Komorowice, w sprawie podziału sołectwa na dwa odrębne: Karwiany i Komorowice od 1 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żórawina.

20.05.2015 00:00czytaj więcej

Z okazji Dnia Dziecka Koło PZW nr 28 w Żórawinie organizuje w dniu 30 maja 2015r. zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży.


Szczegółowy program zawodów zamieszczony jest w plakacie informacyjnym dostępnym poniżej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny zawodów PZW

19.05.2015 00:00czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich sympatyków rzeplinskich strażaków w dniu 16 maja br. o godz. 14:00 na uroczyste otwarcie oraz poœświęcenie nowej strażnicy OSP Rzeplin, a następnie na grochówkę strażacką i zabawę taneczną do białego rana.

13.05.2015 00:00czytaj więcej

Strony