Jesteś tutaj

Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 15.02.2016

18.02.2016 12:22czytaj więcej

Tworzenie Bazy Reprezentantów Organizacji Pozarządowych

15.02.2016 17:02czytaj więcej

Dotyczy: funkcjonowania firmy J.K. Sp. z o.o. z/s Węgry, ul. Kolejowa 6

 

Dnia 05.01.2016 r., tutejszy urząd uzyskał informacje z wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, że została przeprowadzona kontrola w firmie J.K. Sp. z o.o. z/s Węgry. W związku z powyższym Starosta Powiatu Wrocławskiego wszczął postępowanie administracyjne i wezwał przedsiębiorcę do złożenia wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności.

05.02.2016 11:27czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

05.02.2016 11:01czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

03.02.2016 09:41czytaj więcej

Szanowni Państwo,

W świecie powszechnego przepływu informacji kwestią o coraz bardziej doniosłym charakterze staje się ich ochrona. W naszej Gminie przywiązujemy ogromną wagę do zabezpieczenia danych, których ujawnienie mogłoby wywołać niepożądane skutki.

19.01.2016 19:10czytaj więcej

Informacja o sesji

29.12.2015 18:28czytaj więcej

Życzenia Świąteczno-Noworoczne od Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP

29.12.2015 09:11czytaj więcej

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych/ekologicznych na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP Rzeplin

W dniu 18.12.2015 r. pod remizę OSP Rzeplin, po długich staraniach Gminy Żórawina zajechał  średni  wóz  ratowniczo-gaśniczy 3,5/24 marki MAN TGM 13.290 4x4 BL, który został przekazany w użytkowanie tejże jednostki. Prezentacja auta odbyła się podczas ostatniej Sesji Rady Gminy Żórawina.

29.12.2015 09:04czytaj więcej

Strony