Jesteś tutaj

Aktualności

Kto z nas nie marzy o idealnej pracy, w której będzie robił to, co lubi, realizował własne pomysły za godziwą pensję, a to wszystko w elastycznych godzinach i bez stojącego nad głową szefa? W rzeczywistości o osiągnięcie takiego ideału jest trudno. Najbardziej przybliżyć jednak do niego może założenie działalności gospodarczej.

27.11.2018 10:26czytaj więcej

27 listopada 2018 roku o godzinie 8:30 rozpocznie się II nadzwyczajna sesja Rady Gminy VIII kadencji, z której prowadzona będzię przekaz na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Transmisję będą mogli oglądać Państwo klikając na poniższy odnośnik:

25.11.2018 20:54czytaj więcej

Informujemy, że w dniu 27 lispotad 2018 (wtorek) o godz. 8:30 odbędzie się II nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Żórawina w sali Gminnego Centrum Kultury w Żórawine.

W załączeniu porządek obrad. 

23.11.2018 14:05czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy list Pana Wojewody Dolnośląskiego - Pawła Hreniaka do Wójta Gminy Żórawina Jana Żukowskiego.


 

22.11.2018 13:38czytaj więcej

W dniu 20.11.2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Żórawina w nowej kadencji 2018-2023. Zgodnie z porządkiem obrad, nowi Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze a następnie złożyli ślubowanie. W kolejnych punktach sesji, po wyłonieniu komisji skrutacyjnej, w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Michał Duszyński, a następnie odbyło się głosowanie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego. Na stanowisko to wybrany zosłał Pan Piotr Żelazo. Następnie dokonano wręczenia zaświadczenia nowo wybranemu Wójtowi, po czym Pan Jan Żukowski złożył ślubowanie.

21.11.2018 13:50czytaj więcej

20 listopada 2018 roku o godzinie 14:00 rozpocznie się I sesja Rady Gminy VIII kadencji, z której prowadzona będzię przekaz na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Transmisję będą mogli oglądać Państwo klikając na poniższy odnośnik:

20.11.2018 11:16czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie przypomina swoim Klientom o konieczności zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed niepożądanym działaniem niskich temperatur.
Odbiorca usług wody zobowiązany jest do zabezpieczenia wodomierza i studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia z wodomierzem „przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych”.
W związku z nadchodzącą zimą nie zabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed mrozem może doprowadzić do przerwy w dostawie wody oraz spowodować poważne straty.

20.11.2018 10:09czytaj więcej

Uchwała Rady Gminy Żórawina nr XLIX/344/18 z dnia 14.11.2018 roku w sprawie przyjęcia zasad refundacji za wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Żórawina.

Od 26.11.2018 r. w Urzędzie Gminy Żórawina (sekreteriat) będzie możliwość składania wniosków o refundację za dokonaną wymianę źródła ciepła. Składanie wniosków odbywać siębędzie na przygotowanym formularzu, na podstawie Regulaminu. Należy dołączyć załączniki potwierdzające dokonaną wymianę.

19.11.2018 10:12czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania unijnego do wymiany źródeł ciepła na instalację gazową, powietrzną pompę ciepła, fotowoltaikę, do wypełnienia wstepnej deklaracji uczestnictwa w projekcie[1], która dostępna jest pod adresem www.cieplo.cte.fea.pl/ do 30.11.2018 r.

15.11.2018 11:43czytaj więcej

Strony