Jesteś tutaj

Aktualności

.

.

Poniżej informacja o zarządzeniu wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Żórawina.


 

05.02.2019 15:05czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 04.02.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Kwiatowej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Kwiatowej – 04.05.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Kwiatowej na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel - Kierownik budowy

04.02.2019 10:05czytaj więcej

Trwa kampania społeczna pod hasłem „Seniorze, nie daj się oszukać!”. Jest to wspólna akcja warszawskiej Straży Miejskiej, stołecznej Policji i Związku Banków Polskich, ostrzegająca seniorów przed oszustami i wyłudzeniami.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami:

01.02.2019 11:54czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gmin członkowskich Związku, począwszy od dnia 1 lutego 2019 r., zmianie ulegają godziny pracy Biura Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Biuro Związku czynne będzie w następujących godzinach:

30.01.2019 11:28czytaj więcej

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców gminy w sprawie odbioru nieczystości płynnych z gospodarstwa domowego, w poniższym załaczniku przedstawiamy listę podmiotów uprawnionych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żórawina.

30.01.2019 11:25czytaj więcej

Zapraszamy do fotorelacji z Dnia Babci i Dziadka, który odbył się w Starym Śleszowie przy udziale uczniów SP w Polakowicach.

"Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to Święto naszych Kochanych Babć i Dziadków.                                                                                                                                               

24.01.2019 15:16czytaj więcej

Urząd Gminy Żórawina informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Żórawina w sali Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie.

W załączeniu porządek obrad.

22.01.2019 08:57czytaj więcej

Piramida finansowa i chciwość to dwa ściśle powiązane ze sobą pojęcia. O ile chciwość jest cechą  ludzką, przez jednych uważaną za dźwignię postępu, a przez innych za źródło wszelkich nieszczęść, o tyle piramida finansowa jest konstrukcją opartą o wzór matematyczny, której celem jest wykorzystanie chciwości jej uczestników dla… zaspokojenia chciwości jej twórcy.

22.01.2019 07:51czytaj więcej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Żórawinie.


 

17.01.2019 15:14czytaj więcej

Informujemy, że z dniem 16.01.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać  będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Polnej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Polnej – 16.03.2019r. Prosimy nie parkować pojazdów na ul.Polnej na czas trwania robót.     

Wojciech Thiel - Kierownik budowy


 

15.01.2019 14:13czytaj więcej

Strony