Jesteś tutaj

Aktualności

Drodzy Mieszkańcy Gminy Żórawina,
Szkoła Podstawowa w Żórawinie bierze udział w programie „Wzorowa Łazienka”.

Zapraszamy do głosowania na galerię naszych prac w programie. Głosując na galerię powiększacie Państwo naszą punktację w rankingu szkół.
Oto link: https://www.wzorowalazienka.pl/galeria/618

09.10.2018 08:37czytaj więcej

W dniu 5 października 2018 r. odbyły się wybory do organów sołectwa Bratowice i sołectwa Zagródki.

Sołtysem Bratowic została Pani Joanna Siarkowska, a sołtysem Zagródek  - Pan Jacek Żmuda.

W trakcie zebrań wybrano również rady sołeckie.

Nowo wybranym władzom gratulujemy i życzymy owocnej i pełnej satysfakcji pracy na rzecz lokalnej społeczności.

09.10.2018 08:35czytaj więcej

Trwają prace budowlane polegające na wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy przedszkolu w Żórawinie. Ułożona została już dolna warstwa amortyzująca, przystąpiono do wykonania warstwy końcowej (EPDM) przepuszczalnej dla wody, odpornej na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych. Prace zakończa się w tym tygodniu.

Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.

Informacje przygotował: Tomasz Gracz

Źródło: Urząd Gminy Żórawina

 

03.10.2018 15:55czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 40 tys. zł  pochodzące ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach gminnych w miejscowości Wilczków. W roku ubiegłym złożony został wniosek, w ramach którego wnioskowano o kwotę 100 tys. zł dla ulic: Wołyńskiej, Południowej, Słonecznej  i Mikołaja Kopernika. W latach ubiegłych, przy wsparciu środków zewnętrznych, na przedmiotowych ulicach wykonano już nową podbudowę.  W chwili obecnej przygotowywana jest procedura w celu wyłonienia wykonawcy prac.

03.10.2018 15:29czytaj więcej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych rozmów z przewoźnikiem – firmą TRAKO  - od dnia 2 października br. zostały przywrócone komercyjne kursy autobusów komunikacji firmy autobusowej TRAKO.

Obowiązujące rozkłady jazdy znajdują się na przystankach.

03.10.2018 10:05czytaj więcej

Zdalny dostęp do własnych pieniędzy przez komputer lub telefon to z jednej strony wygoda, a z drugiej ryzyko, że padniemy ofiara cyberprzestępców.

W tegorocznym raporcie Polska i Europa. Wyzwania i ograniczenia, eksperci Związku Banków Polskich zauważają: Codziennie, na całym świecie atakowanych jest 0,5 mln stron internetowych, a 76 procent stron internetowych ma słabe punkty, przez które można było je zaatakować.

Czego nie robimy w sieci, a powinniśmy?

03.10.2018 08:52czytaj więcej

Pod koniec września bieżącego roku rozpoczęła się budowa chodnika przy ul. Lipowej w Turowie. Chodnik będzie zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy, która wykonana jest z kostki granitowej. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej typu: nostalit imitującej swym wyglądem nawierzchnię brukową. Zastosowanie tego rodzaju materiału wynikało z zaleceń wydanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który nakazał także pozostawienie nawierzchni drogowej ul. Lipowej w postaci kostki granitowej.

02.10.2018 14:24czytaj więcej

Z końcem września zakończyła się realizacja projektu „Wiejski park różnorodności biologicznej w Bogunowie”, którego realizatorem było żórawińskie Towarzystwo Edukacyjne im. Witelona. Projekt zdobył grant w programie Fundusz Naturalnej Energii, który realizowany jest przez firmę Gaz-System S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

02.10.2018 12:04czytaj więcej

W nawiązaniu do wniosków mieszkańców Żórawiny w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicach: Gimnazjalnej, Księżycowej, Sportowej, Słonecznej, i Gwiaździstej w miejscowości Żórawina informujemy, że tut. Urząd zlecił wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowej inwestycji. W ramach przedmiotowego opracowana wykonana zostanie m.in.: dokumentacja geotechniczna, plan sytuacyjny i wysokościowy, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy.

01.10.2018 15:59czytaj więcej

W dniu 30-09-2018 r. na terenie ogrodu domu parafialnego w Żórawinie odbył się festyn rodzinny "Pożegnanie lata".

Serdecznie zapraszamy do fotorelacji.

01.10.2018 13:06czytaj więcej

Strony