Jesteś tutaj

Aktualności

28 października 2021 r. roku o godzinie 8:15 w trybie stacjonarnym w Gminnym Centrum Kultury rozpocznie się XXIX Sesja Rady Gminy, z której prowadzona będzie transmisja na żywo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. W załączeniu znajduje się również porządek obrad sesji.

27.10.2021 10:12czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzyma 3 150 000 PLN na inwestycje związane z budową nowoczesnego oświetlenia LED na terenie całej gminy.

26.10.2021 10:20czytaj więcej

Konsultacje społeczne

 

Powiat Wrocławski zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej dla zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej w ZRID dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1941D i 1943D – Łukaszowice i Ozorzyce, gm. Siechnice, do DW nr 395 w m. Turów, gm. Żórawina”.

 

Termin i godzina spotkania: 25.10.2021 r. w godz. 14.30-16.30

 

Miejsce spotkania: świetlica wiejska w m. Łukaszowice

 

21.10.2021 15:06czytaj więcej

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu programu współpracy na 2022 r.

 

Źródło: UG Żórawina

21.10.2021 08:11czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18 października br. rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2021 rok.
Zaliczki będą wypłacane na najwyższym dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wyniosą 70%, a w przypadku płatności obszarowych – 85% należnych dopłat.
Agencja wszelkie środki przekazuje wyłącznie na konta, które zostały wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów.
Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

19.10.2021 08:55czytaj więcej

Dolnośląski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w projekcie pn. „Postacie II RP na Dolnym Śląsku”.
Projekt organizowany jest przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w ramach programu „Niepodległa” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

19.10.2021 08:48czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych
W dniu 19 październik 2021 r. (wtorek) na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja zwiększy udostępniony współpracującym bankom limit środków na dopłaty do kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników w roku 2021.
Łączna pula środków na dopłaty do w/w kredytów wyniesie 16 mln zł.

19.10.2021 08:32czytaj więcej

Zaproszenie dla Rolników na bezpłatny webinar organizowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudę oraz poseł Agnieszkę Soin.

Termin: 20.10.2021 r. godz. 11:00

18.10.2021 15:12czytaj więcej

w sprawie artykułu opublikowanego w czasopiśmie "Głos Żórawiny" na temat biogazowni znajdującej się w Żernikach Wielkich:

 

18.10.2021 14:44czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy,

Nauczyciele,

Pracownicy Obsługi Szkół,

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególny dzień, w którym pochylamy się aby złożyć hołd i podziękować wszystkim tym, którzy cierpliwie wypełniają misję przekazywania wiedzy, wychowania i kształtowania postaw młodych ludzi.

Miarą Waszego sukcesu i zadowolenia z wykonywanej pracy jest szczęśliwe wyedukowane dziecko świadome swojego potencjału, pełne wiary w swoje możliwości i umiejętności, świadomy poczucia własnej tożsamości i narodowości.

14.10.2021 08:07czytaj więcej

Strony