Jesteś tutaj

Aktualności

Zgodnie ze zgłoszeniem wykonawcy modernizacji drogi powiatowej nr 1953D na odcinku Rzeplin – skrzyżowanie z drogą nr 1954D na terenie gminy Żórawina informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym na odcinku w/w drogi zaznaczonym na załącznikach graficznych, które potrwają od 30 września 2020r do 30 października 2020r

 

Etap pierwszy inwestycji obejmuje zamknięcie odcinka drogi powiatowej nr 1953D  w związku z remontem nawierzchni ul. Lipowej od strony miejscowości Szukalice.

23.09.2020 11:36czytaj więcej

Od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława.

 

23.09.2020 09:26czytaj więcej

OGŁOSZENIE

II etap konsultacji społecznych dotyczących sporządzanej dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadania pn.:

Opracowanie dokumentacji projektowej w procedurze ZRiD dla zadani pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1954D  na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową w m. Żórawina, gm. Żórawina, do skrzyżowania z ulicą Kurpiów we Wrocławiu i drogi powiatowej nr 1939D w obrębie miejscowości Radomierzyce, gm. Siechnice, wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego".

21.09.2020 15:13czytaj więcej

Informujemy, że mobilne PSZOK nie będą organizowane w okresie, kiedy odbywają się zbiórki objazdowe na terenie Związku. Wynika to z małego zainteresowania mieszkańców mPSZOK. Harmonogram mobilnych punktów na 2020 r. opublikowany na stronie Związku jest ostateczny, natomiast harmonogram na 2021 r. zostanie opublikowany w grudniu 2020 r.

 

18.09.2020 13:31czytaj więcej

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Powszechny Spis Rolny - PSR 2020. odbędzie się w dniach od 01 wcześnia do  30 listopada 2020 roku.

 

17.09.2020 09:54czytaj więcej

Wójt Gminy Żórawina ogłasza przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego VOLKSWAGEN LT31.

 

15.09.2020 12:17czytaj więcej

Szanowni Państwo,

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i wychodząc naprzeciw
potrzebom rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędami Gmin z powiatu wrocławskiego i oławskiego uruchamia mobilne punkty obsługi klientów.

W dniu 15 września 2020 r., punkt taki będzie czynny w godzinach od 11.00 do 14.00

przed Urzędem Gminy w Żórawinie  ul. Kolejowa 6.

15.09.2020 09:36czytaj więcej

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM NEGATYWNYCH WARUNKÓW ATOMOSFERYCZNYCH – DESZCZ NAWALNY ORAZ HURAGAN W DNIU 05.09.2020 R. – WÓJT GMINY ŻÓRAWINA POWOŁAŁ KOMISJĘ DO SPRAW SZACOWANIA STRAT W GOSPORARSTWACH ROLNYCH (KUKURYDZA). ABY KOMISJA PRZYSZŁA SZACOWAĆ STRATY  W PAŃSTWA GOSPORARSTWIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE PRODUCENTA ROLNEGO, KTÓRE MOŻNA POBRAĆ W URZĘDZIE GMINY, POKÓJ NR 4 I 1, ORAZ ZE STRONY INTERNETOWEJ GMINY (WWW.GMINAZORAWINA.PL). WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 21.09.2020 R. 

14.09.2020 14:55czytaj więcej

Gmina Żórawina otrzymała promesę Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żórawina - Wojkowice w kwocie 140 tys. zł

14.09.2020 14:52czytaj więcej

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędami Gmin z powiatu wrocławskiego i oławskiego uruchamia mobilne punkty obsługi klientów.

W dniu 15 września 2020 r., punkt taki będzie czynny w godzinach od 11.00 do 14.00 przed Urzędem Gminy w Żórawinie  ul. Kolejowa 6.

10.09.2020 08:48czytaj więcej

Strony