Jesteś tutaj

Aktualności

DOBRZE TRAKTUJESZ- MNIEJ RYZYKUJESZ    

Świadomość zagrożeń i znajomość zachowań zwierząt, zaspokajanie ich potrzeb bytowych, przyjazne nastawienie obsługującego, powtarzalność czynności podczas codziennej obsługi, ograniczają ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, które kończą się dotkliwymi urazami i stresem.

06.02.2018 11:21czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy informuje, że Radna Gminy Żórawina – Agnieszka Drapus podała do publicznej informacji treść wprowadzającą w błąd, opatrzoną grafiką niezwiązaną z projektem Gminy Żórawina. W internetowym wpisie sugeruje, że Gmina Żórawina zamierza kupić kontenery na potrzeby Szkoły Podstawowej w Rzeplinie, których użytkowanie i funkcjonalność ograniczone są do maksymalnie 2 lat.

05.02.2018 15:58czytaj więcej

Od dnia 01.02.2018 r. nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Długopolskiej z ulicami: Akacjowa, Klonowa, Bzowa, Kamienna, Dębowa, Czereśniowa, Wiśniowa i Wesoła w Mędłowie. Ulica Długopolska stała się drogą główną w stosunku do w/w ulic.

Niniejsza zmiana ma na celu rozwiązanie problemu pierwszeństwa przejazdu przez omawiane skrzyżowania, a także zmniejszenie prędkości pojazdów mechanicznych dojeżdżających do ulicy Długopolskiej.

02.02.2018 14:15czytaj więcej

Od bieżącego roku w ramach zbiórki objazdowej nie będą podstawiane kontenery na odpady poremontowe i budowlane. Odpady te odbierane będą sprzed posesji. Należy przygotować je do odbioru w odpowiednich workach lub innych opakowaniach do 50 kg, posiadających odpowiednią wytrzymałość, zabezpieczyć przed wysypaniem, wyciekaniem i skaleczeniem (ciężkie odpady należy umieszczać w workach typu big-bag).

Większe ilości odpadów można również bezpłatnie dostarczyć do PSZOK
w Godzikowicach:

01.02.2018 12:06czytaj więcej

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żórawina

 Podstawa prawna:

31.01.2018 10:05czytaj więcej

Zapraszamy do fotoreliacji z Dnia Seniora, który odbył się 26 stycznia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.

Foto: Waldemar Duda

30.01.2018 14:19czytaj więcej

Szanowni Państwo,

został wydłużony termin dla wnioskodawców na składnie wniosków o grant na panele fotowoltaiczne do godziny 15.00 do dnia 14-02-2018 r.

Szczegółowe informacje:

http://pv-projekt.pl/2017/12/01/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/    

http://www.gminazorawina.pl/projekty-unijne/aktualnosci-regionalny-progr...

29.01.2018 13:37czytaj więcej

Dnia 25.01.2018 r. Wójt Gminy - Jan Żukowski oraz Skarbnik - Krzysztof Bagiński, w imieniu Gminy Żórawina podpisali umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Żórawina - etap I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie: 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa - ZIT WrOF.

26.01.2018 13:54czytaj więcej

Przypominamy o obowiązku prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy mikroprzedsiębiorcy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT).

Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany.

Więcej informacji na temat JPK_VAT znajduje się na stronie www.finanse.mf.gov.pl oraz www.biznes.gov.pl

25.01.2018 08:59czytaj więcej

Strony