Jesteś tutaj

Aktualności

Kończą się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żórawina. Zadanie obejmowało budowę ok. 3,5 km sieci kanalizacyjnej w systemie grawitacyjno – tłocznym wraz urządzeniami.

 

09.08.2019 07:52czytaj więcej

O tym jak ważne jest bezpieczeństwo on-line, przekonało się już wielu użytkowników sieci. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to jedno z najważniejszych zagadnień współczesności. Kluczowe jest zauważenie problemu i okazanie wsparcia. Cyberprzestrzeń wymaga świadomej postawy.

 

08.08.2019 12:36czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie I etapu chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Węgry. W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy, odwodnienie oraz przejście dla pieszych. Prace prowadzone były na ulicy Tadeusza Kościuszki, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 346.

 

07.08.2019 15:43czytaj więcej

Tradycyjnie, jak co roku, Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej w drodze na Jasną Górę zatrzymała się w Żórawinie. W środę, 31 lipca, pątnicy modlili się w kościele parafialnym p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Żórawinie. Po zakończeniu Eucharystii pątnicy mogli posilić się przygotowanym śniadaniem przez mieszkańców gminy Żórawina.

01.08.2019 14:34czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 25.07.2019 r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeplin i Mędłów” na al. Lipowej w miejscowości Rzeplin mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

26.07.2019 14:41czytaj więcej

25 lipca 2019 roku podpisana została umowa na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie. Inwestycja będzie prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

26.07.2019 14:30czytaj więcej

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Podaję do publicznej wiadomości, informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Żórawina.

26.07.2019 08:17czytaj więcej

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ.U z 2018 r., poz. 1152) Wójt Gminy Żórawina przekazuje mieszkańcom informację dotyczącą jakości wody.

 

25.07.2019 08:00czytaj więcej

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych rozpoczyna się we wrześniu, ale wnioski przyjmowane są już teraz. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

22.07.2019 14:07czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 Stary Śleszów-Nowy Śleszów. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, remont zjazdów, oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych oraz malowanie oznakowania poziomego. Remont nawierzchni wykonany zostanie metodą MCS, która zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, dodanie cementu oraz emulsji asfaltowej. Całość jest mieszana i zagęszczana walcem. Na tak przygotowaną podbudowę wylana zostanie warstwa wiążąca asfaltu gr. 8 cm oraz ścieralna 4 cm.

22.07.2019 11:31czytaj więcej

Strony