Jesteś tutaj

Aktualności

Rusza odbiór odpadów w MPSZOK - Gmina Żórawina. Termin mPSZOK w lipcu 2020 r. - 23.07.2020 r. Szczegóły: https://www.sleza-olawa.pl/mpszok/zorawina/

 

23.06.2020 10:50czytaj więcej

Informacja dotycząca dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych.

 

23.06.2020 09:19czytaj więcej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4, art. 39a ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zapewnienie transportu i opieki dzieciom niepełnosprawnym realizującym wychowanie przedszkolne lub objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na trasie z miejsca zamieszkania dziecka lub ucznia do placówki oświatowej i z powrotem, jest zadaniem gminy.

22.06.2020 18:53czytaj więcej

 Uprzejmie informujemy, że Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości przy wsparciu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ogłasza nabór kandydatów do XIX edycji programu „Stypendia Pomostowe”.

 

22.06.2020 18:49czytaj więcej

Informujemy, że rozpoczął się elektroniczny nabór do szkół ponadpodstawowych  Powiatu Wrocławskiego.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad i instrukcji korzystania z elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych, które udostępniamy w załączniku.

22.06.2020 18:47czytaj więcej

Parafialny Zespół CARITAS rozpocznie we wtorek 23 czerwca od godz. 15:00 do godz. 17:00 oraz w czwartek 25 czerwca od godz. 15:00 do godz. 17:00 dystrybucję, aż 5 ton artykułów spożywczych, które dotarły już do parafii. Najubożsi mieszkańcy gminy na podstawie zaświadczenia z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są uprawnieni do odbioru darów. Prosimy sołtysów o przekazanie informacji w swoich wioskach.

19.06.2020 14:47czytaj więcej

Informacja o skladach obwodowych komisji wyborczych Wybory Prezydenta RP 2020. Szczegóły wewnątrz wpisu.

 

 

19.06.2020 10:00czytaj więcej

Powiat Wrocławski informuje, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, a także zaleceniami służb sanitarnych, konsultacje społeczne dotyczące sporządzanej dokumentacji projektowej w procedurze ZRID dla zadania pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej w ZRID dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od skrzyżowania z ul. Chabrową w m. Wysoka gm. Kobierzyce do skrzyżowania z A-4 wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego" zostaną przeprowadzone w formie zdalnej.

19.06.2020 09:11czytaj więcej

Celem programu jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, objęcie ich mecenatem Powiatu Wrocławskiego oraz finansowe wspieranie ich rozwoju w okresie pobierania nauki w dziennej szkole ponadpodstawowej dla młodzieży - liceum ogólnokształcącym lub technikum, jako wyraz uznania dla prezentowanego poziomu osiągnięć oraz forma pomocy w dalszym rozwoju.

19.06.2020 08:59czytaj więcej

„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji, umożliwiający zdolnym absolwentom szkół podstawowych, pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

18.06.2020 14:49czytaj więcej

Strony