Jesteś tutaj

Aktualności

Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że od dnia 25.07.2019 r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeplin i Mędłów” na al. Lipowej w miejscowości Rzeplin mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

26.07.2019 14:41czytaj więcej

25 lipca 2019 roku podpisana została umowa na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie. Inwestycja będzie prowadzona w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

26.07.2019 14:30czytaj więcej

Działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 96) w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. Podaję do publicznej wiadomości, informację w sprawie przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Żórawina.

26.07.2019 08:17czytaj więcej

Działając na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DZ.U z 2018 r., poz. 1152) Wójt Gminy Żórawina przekazuje mieszkańcom informację dotyczącą jakości wody.

 

25.07.2019 08:00czytaj więcej

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych rozpoczyna się we wrześniu, ale wnioski przyjmowane są już teraz. Szczegóły na załączonym plakacie.

 

22.07.2019 14:07czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 Stary Śleszów-Nowy Śleszów. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, remont zjazdów, oczyszczenie i profilowanie rowów przydrożnych oraz malowanie oznakowania poziomego. Remont nawierzchni wykonany zostanie metodą MCS, która zakłada frezowanie istniejącej nawierzchni, dodanie cementu oraz emulsji asfaltowej. Całość jest mieszana i zagęszczana walcem. Na tak przygotowaną podbudowę wylana zostanie warstwa wiążąca asfaltu gr. 8 cm oraz ścieralna 4 cm.

22.07.2019 11:31czytaj więcej

Dziś - 19 lipca 2019 roku, punktualnie o 12.00 w obecności proboszcza żórawińskiej parafii ks. Cezarego Chwilczyńskiego, dyrektora Muzeum Narodowego we Wrocławiu prof. UWr. dr hab. Piotra Oszczanowskiego, Zastępcy Wójta Tomasza Gracza, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Piotra Żelazo, konserwatora zabytków, wykonawcy, przedstawicieli rady parafialnej, mieszkańców oraz mediów, otwarto oficjalnie dwie kapsuły z chełmu wieży wieńczącej zabytkowy kościół Św. Trójcy.

19.07.2019 14:54czytaj więcej

W lipcu bieżącego roku zakończyły się prace polegające na budowie III etapu chodnika w Bogunowie. W ramach tego zadania wykonane zostały: chodniki, wjazdy na posesje, odwodnienie oraz bariery ochronne. Wycięto także drzewa kolidujące z inwestycją.

 

19.07.2019 10:36czytaj więcej

Dnia 19.07.2019 r. od godziny 09:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Żórawina.

18.07.2019 14:32czytaj więcej

za współpracę przy badaniach naukowych w programie PURE.  Czym są badania PURE?  Prospektywne Epidemiologiczne Badanie Ludności Miejskiej i Wiejskiej w Polsce PURE - Prospective Urban Rural Epidemiological Study in Poland.

18.07.2019 09:38czytaj więcej

Strony