Jesteś tutaj

Aktualności

Od dnia 11.10.2019 roku nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Majowej z Komorowicką w miejscowości Karwiany. Niniejsza zmiana ma na celu rozwiązanie problemu przejazdu dwóch aut na wąskim odcinku drogi łączącej ulicę Komorowicką z Majową.

 

10.10.2019 18:51czytaj więcej

Informacja o godzinach rozpoczęcia prac przez Obwodowe Komisje Wyborcze w dniu głosowania 13 października 2019 r.

 

09.10.2019 15:47czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10.2019r w godzinach 7.30 – 15.00 z uwagi na awaryjne przeprowadzenie prac  na urządzeniach elektroenergetycznych przez Tauron Dystrybucja , w miejscowości  Żórawina mogą wystąpić braki w zasilaniu energii elektrycznej. W tym czasie  Urząd Gminy Żórawina może pracować z przerwami.

09.10.2019 10:08czytaj więcej

Od 1 października 2019 roku Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu mieści się przy ul. Paprotnej 14, 51-117 Wrocław.

 

09.10.2019 09:36czytaj więcej

8 października 2019 roku, w Żórawinie dokonano uroczystego podpisania listu intencyjnego w sprawie zagospodarowania obiektu znajdującego się przy ulicy Wrocławskiej 18, a należącego do parafii św. Józefa w Żórawinie.

Sygnatariuszami listu są: ks. dr Cezary Chwilczyński - proboszcz parafii, Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Jan Żukowski - Wójt Gminy Żórawina.

08.10.2019 14:25czytaj więcej

W związku z realizacją przez Gminę Żórawina robót drogowych polegających na wykonaniu nakładki asfaltowej na ul. Leszczynowej, ul. Brzozowej i ul. Topolowej w miejscowości Mnichowice, zawiadamiamy o mogących wystąpić trudnościach w obsłudze komunikacyjnej do posesji leżących na trasie wykonywanych prac drogowych w dniach roboczych od 10 do 15 października br.

08.10.2019 07:56czytaj więcej

Wykonawca robót, firma Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.  z siedzibą w Oleśnicy, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że w dniu 08.10.2019 r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji w miejscowości Rzeplin i Mędłów, ul. Akacjowa w miejscowości Rzeplin będzie zamknięta dla ruchu.

07.10.2019 09:26czytaj więcej

Drogi Mieszkańcu,

Twój udział w badaniu pomoże rozszerzyć wiedzę o tym jak można kształtować krajobraz i poprawić jakość życia ludzi mieszkających na obszarach podmiejskich poprzez odpowiednie decyzje planistyczne. 

04.10.2019 10:18czytaj więcej

Informacja Wójta Gminy Żórawina z dnia 27 września 2019 r. o wynikach Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2019-2024 na obszarze Gminy Żórawina w sołectwach Komorowice i Karwiany.

 

04.10.2019 09:54czytaj więcej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Wnioski można składać w terminie 3 - 31 października 2019 r. w biurach powiatowych ARiMR.

02.10.2019 14:57czytaj więcej

Strony