Jesteś tutaj

Aktualności

Szanowni Państwo, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku Urzędu Gminy w Żórawinie tylko do spraw koniecznych do czasu ustabilizowania się zaistniałej sytuacji.

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem:
– przez ePUAP,
– wysyłając pisma/wnioski na e-mail: urzad@zorawina.pl
– telefonicznie: 71/3814111
– pocztą tradycyjną: ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina

12.03.2020 14:04czytaj więcej

W związku z zagrożeniem koronawirusem  wiele osób w naszej parafii może być zdezorientowanych i zaniepokojonych. Część naszych mieszkańców to osoby starsze, czyli te które najbardziej narażone są na zarażenie. One szczególnie potrzebują pomocy.

 

12.03.2020 13:48czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszystkie zajęcia i imprezy w GCK - ŚWIETLICACH WIEJSKICH - BIBLIOTEKACH są zawieszone od 12.03.2020 do 25.03.2020.

12.03.2020 13:22czytaj więcej

Informacje dot. dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Dzięki tzw. specustawie (specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa) rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

11.03.2020 17:33czytaj więcej

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

11.03.2020 14:25czytaj więcej

Szanowni Sołtysi, w dniu Waszego święta wyrażamy szacunek i uznanie, a także podziękowanie za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.

11.03.2020 12:31czytaj więcej

Zarządzenie nr 27/2020 Wójta Gminy Żórawina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Żórawina w 2020 r.

 

11.03.2020 12:26czytaj więcej

W dniu 10 marca 2020r odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wstępnych wariantów przebiegów korytarzy autostrady A4 na odcinku Wrocław Krzyżowa oraz drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8)- Bolków (S3), w którym uczestniczyli przedstawiciele władz Gminy Żórawina wraz z przedstawicielami Rady Gminy.

10.03.2020 14:42czytaj więcej

Ważny dzień dla uczniów, nauczycieli i sympatyków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rzeplinie. W piątek, 6 marca 2020 r., odbyło się uroczyste otwarcie nowej części budynku placówki.

09.03.2020 11:23czytaj więcej

W imieniu WYG International Sp. z o.o. (Wykonawcy dokumentacji projektowej) oraz  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji Studium Korytarzowego rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław - Krzyżowa. Na spotkaniach zaprezentowane zostaną warianty rozbudowy/budowy autostrady A4 na odcinku Wrocław – Krzyżowa oraz projektowane przebiegi drogi ekspresowej S5 na odcinku Sobótka (S8) – Bolków (S3).

03.03.2020 19:50czytaj więcej

Strony