Jesteś tutaj

Aktualności

Wójt Gminy Żórawina pragnie serdecznie podziękować trenerowi Leszkowi Żemasekow  Polskiej Federacji Eskrima Combat Kalaki oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Wilczkowie i Gimnazjum w Żórawinie za wspaniałe osiągnięcia na Mistrzostwach Europy w Krakowie, które odbyły się w dniach 14-16 lipca 2017 r.

Gratulujemy Pawłowi Lisowskiemu za zajęcie I miejsca, Karolinie Pogodzińskiej oraz Andżelice Cudzich  za zajęcie II miejsca, Filipowi Dąbrowskiemu za zajęcie III miejsca.

Życzymy dalszych sukcesów!

09.08.2017 13:18czytaj więcej

Informujemy, że od 12 do 15 sierpnia br. trwać będzie remont przejazdu kolejowego pomiędzy miejscowościami Żerniki Wrocławskie i Turów.

W związku z robotami zamknięta zostanie droga wojewódzka nr 395 relacji Wrocław-Strzelin.

Na czas prowadzonych prac wyznaczono następujące objazdy:

09.08.2017 09:57czytaj więcej

Dwudziestego ósmego lipca 2017 roku dokonano odbioru końcowego zadania polegającego na budowie zaplecza sportowego w Żórawinie. Procedura odbiorowa poprzedzona była  kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego we Wrocławiu,  który wydał  pozwolenie na użytkowanie obiektu.

08.08.2017 13:45czytaj więcej

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu informuje, że Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia prowadzi nabór wniosków w Konkursie o Stypendia Pomostowe. Dolnoślązacy, którzy w tym roku zdawali maturę, a pochodzą z małych miejscowości mogą starać się o 5000 zł stypendium na pierwszy rok studiów, na rok akademicki 2017-2018. Wnioski należy składać do 25 sierpnia 2017.

07.08.2017 08:47czytaj więcej

Organizacje pozarządowe, które posiadają osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) mogą starać się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Status OPP oznacza stan prawny organizacji, która spełnia wszystkie wymogi ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Rozdział 3 ustawy), oraz uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

04.08.2017 11:45czytaj więcej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

18 sierpnia przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, ul. Urzędnicza 11.

 

 

04.08.2017 10:34czytaj więcej

Strony