Jesteś tutaj

Aktualności

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r.
w godz. 12.30-15.30
w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:

- osób  niepełnosprawnych,

- osób, które mają ograniczone możliwości przemieszczania się,

- osób starszych.

06.03.2017 08:49czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie stażowym, adresowanym do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy we Wrocławiu. 

W załączeniu pełna informacja oraz wniosek.

03.03.2017 09:10czytaj więcej

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej rozpoczęła rekrutację do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. 

03.03.2017 09:02czytaj więcej

Informujemy, iż Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Żórawina do nowego ustroju szkolnego. 

28.02.2017 09:39czytaj więcej

W dniu 22 lutego 2017r. o godzinie 20:45  jednostka OSP Rzeplin została zaalarmowana przez dyspozytora SK KM PSP we Wrocławiu w związku ze zgłoszeniem, iż na al. Lipowej w Rzeplinie człowiek potrzebuje pilniej pomocy medycznej. Po kilku minutach sześcioosobowy zastęp 339[D]96 był już pod wskazanym adresem. W trakcie rozpoznania i wywiadu z sąsiadami okazało się, że mężczyzna w wieku około 50 lat uderzając się w głowę doznał poważnego urazu, po czym zamknął się w swoim mieszkaniu nie dając znaków życia.

24.02.2017 11:59czytaj więcej

Mając na uwadze, iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy mają możliwość skorzystania z bezpiecznej, szybkiej i taniej formy wysłania zeznania jaką jest internet, Gmina Żórawina udostępni pomieszczenie w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina przy ul. Kolejowej 6  pracownikom Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w dniu 15-03-2017 r. w godzinach 12:30 – 13:30 w celu przyjmowania zeznań podatkowych.

24.02.2017 10:54czytaj więcej

 

Informujemy, że w dniu 15 lutego 2017 r.  Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr XXX/147/17, w której określono godziny realizowania bezpłatnych świadczeń oraz wysokość opłat w przedszkolu publicznym.

Od 1 stycznia 2017 r. w przedszkolu publicznym obowiązują następujące normy:

1. Świadczenia przedszkola w zakresie nauki, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Za każdą godzinę wychowania przedszkolnego powyżej tego wymiaru,  rodzice dziecka w wieku do lat 5 ponoszą opłatę w wysokości 1 zł.

Kwota ta podlega waloryzacji.

23.02.2017 12:03czytaj więcej

W dniu 15 lutego 2017 r. Rada Gminy Żórawina podjęła uchwałę intencyjną  XXX/173/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

20.02.2017 10:15czytaj więcej

Strony