Jesteś tutaj

Aktualności

W załączeniu zarządzenie nr 0050/307/2017 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2017 roku. 

13.03.2017 11:05czytaj więcej

W załączeniu oświadczenie.

10.03.2017 13:09czytaj więcej

W ramach zajęć w Galowicach Wrocławski Klub Aikido zaprasza na jednodniowy staż dla pań (wiek i kondycja bez ograniczeń) mający na celu wprowadzenie w techniki samoobrony.

Jak poradzić sobie w razie niespodziewanego ataku czy znalezienia się w sytuacji zagrażającej osobistemu bezpieczeństwu?

Zachęcamy do zdobycia umiejętności:

- atakowania oraz obrony przed uderzeniami, kopnięciami, duszeniem, chwytami za kurtkę oraz włosy lub próbę wyrwania torebki lub telefonu.

09.03.2017 09:32czytaj więcej

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu informuje, iż od 01-01-2017 r. nastapiły ziamany ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach.

09.03.2017 09:30czytaj więcej

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

07.03.2017 10:10czytaj więcej

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 15 marca 2017 r.
w godz. 12.30-15.30
w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:

- osób  niepełnosprawnych,

- osób, które mają ograniczone możliwości przemieszczania się,

- osób starszych.

06.03.2017 08:49czytaj więcej

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie stażowym, adresowanym do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy we Wrocławiu. 

W załączeniu pełna informacja oraz wniosek.

03.03.2017 09:10czytaj więcej

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej rozpoczęła rekrutację do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby. 

03.03.2017 09:02czytaj więcej

Informujemy, iż Dolnośląski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum działających na terenie Gminy Żórawina do nowego ustroju szkolnego. 

28.02.2017 09:39czytaj więcej

Strony