Jesteś tutaj

ZAWIADOMIENIE o tymczasowej organizacji ruchu na ul. Kwiatowej w Żórawinie

Wykonawca robót, firma Hypmar Hypta Mariusz z siedzibą w Modlęcinie 31, 58-150 Strzegom, działając na zlecenie Gminy Żórawina zawiadamia, że z dniem 04.02.2019r. w związku z realizacją inwestycji p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Żórawina”, obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu w ul. Kwiatowej w Żórawinie. Planowany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu w ul. Kwiatowej – 04.05.2019r. Prosimy o nie parkowanie pojazdów w ul. Kwiatowej na czas trwania robót.  

Wojciech Thiel - Kierownik budowy