Jesteś tutaj

Załatw swoją sprawę w mobilnym Wydziale Komunikacji w swojej gminie

Zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwienia spraw związanych z pojazdami w Mobilnym Wydziale Komunikacji w swojej gminie.

Sprawy, które można załatwić w mobilnym Wydziale Komunikacji:

  1. Odbiór dowodu rejestracyjnego – skierować prośbę na maila, komunikacja@powiatwroclawski.pl dotyczącą chęci odbioru dowodu rejestracyjnego podczas następnej wizyty planowanej  w gminie lub osobistym zgłoszeniu podczas wizyty w gminie.
  2. Dokonać zgłoszenia sprzedaży lub nabycia pojazdu.
  3. Dokonać zgłoszenia wpisu adnotacji HAK, GAZ, TAXI.
  4. Złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu np. z powodu demontażu, kradzieży.
  5. Złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na przeglądy i rejestrację, zmiany nazwiska.
  6. Złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych DWR….
  7. Złożyć wniosek o przerejestrowanie pojazdu posiadającego wyróżnik tablic rejestracyjnych inny niż DWR… .

W przypadku przerejestrowania wymagającego zmiany tablic rejestracyjnych pracownik pobierze stosowne dokumenty wraz z opłatą i tablicami rejestracyjnymi. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

  1. Złożyć wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

Pracownik pobiera stosowne dokumenty w oryginale wraz z opłatą. Podczas następnej wizyty w kolejnym tygodniu przywożone są nowe tablicy wraz z opieczętowanymi dokumentami.

WAŻNE!!!!!!!!!!!

1. Podczas wizyty w Mobilnym Wydziale Komunikacji nie ma możliwości przyjmowania opłat gotówkowych i bezgotówkowych .

- Klient dostaje nr konta na które wpłaca należną opłatę i potwierdzenie opłaty przedstawia urzędnikowi lub przesyła potwierdzenie na adres mailowy oplaty.komunikacja@powiatwroclawski.pl

 

2. W sytuacji współwłasności pojazdu należy przedstawić pełnomocnictwo.

3. Sprawy związane z prawami jazdy i transportem odbywają się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

4. Dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne nieodebrane podczas wizyty w gminie pozostawione są w urzędzie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, od następnego dnia.