Jesteś tutaj

Pożyczki dofinansowane dla PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o możliwości ubiegania się o pożyczki dofinansowane ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych i budżetu państwa tworzonego w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki  niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP – wsparcie pozadotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

 •         Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego,
 • Pożyczki mogą być przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, która ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z  wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji),
 • Przedsięwzięć zakładających zastosowanie technologii efektywnych energetycznie
  w przedsiębiorstwach (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) oraz wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Oferta pożyczkowa skierowana jest do:

 • przedsiębiorców o statusie MŚP w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014,
 • grup producentów rolnych - w rozumieniu art. 2 Rozdział 1 i po spełnieniu warunków wynikających z art. 3 Rozdział 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.)
 • przedsiębiorstw, których większość udziałów lub akcji należy do JST.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

 • Kwota pożyczki: od 200 000,00 zł do 3 000 000,00 zł,
 • Okres spłaty: do 15 lat (180 miesięcy),
 • Okres karencji: do 6 miesięcy,
 •   Brak dodatkowych opłat i prowizji!!!

 

Więcej informacji można uzyskać w biurach:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
Biuro Projektu, ul. Krupnicza 13, 50-075 Wrocław
tel: 71 797 04 00
e-mail: warr@warr.pl

Danuta Chudy
Tel: 71 79 70 435
dch@warr.pl

http://www.warr.pl/2005/index.php?s=279&mu=1&m=147

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
tel: 71 758 83 14 lub tel. kom: 786 840 500
e-mail: msp@tise.pl

Krzysztof Watała
Tel: 78 684 05 00 lub 71 758 83 14
krzysztof.watala@tise.pl

https://tise.pl/offers/pozyczka-na-efektywnosc-energetyczna-msp-w-woj-dolnoslaskim/

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
ul. Limanowskiego 15, 58-300 Wałbrzych
tel: 746 644 810
e-mail: biuro@frw.pl

Renata Dominiak
Tel: 74 664 48 16
renata.dominiak@frw.pl

https://frw.pl/efektywnosc-energetyczna-w-msp/