Jesteś tutaj

Podziękowania Wójta Gminy Żórawina

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pobytu dzieci ze szkół obwodu Żytomierskiego na Ukrainie w Gminie Żórawina.

W szczególności słowa wdzięczności kierowane są do:
p. Ryszarda Marcinkowskiego - prezesa Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej koło Żerniki Wrocławskie
p. Teresy Brewczak z Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej koło Żerniki Wrocławskie
p. Mariusza Damasiewicza, Radnego miejscowości Stary Śleszów
p. Bożeny Komarowskiej - Dyr. Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie
p. Anny Lasoty
Ks. Henryka Rója
P. Ewy Franczak - Sołtys Starego Śleszowa
Dyr. Szkoły Podstawowej w Żórawinie,
Parafialnemu Zespołowi Caritas w Turowie