Jesteś tutaj

Nabór wniosków na wsparcie dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Szanowni Państwo,

Termin składania dokumentów ( do Urzędu Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6) będących podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy to 25.10.2021 r. 

Do złożenia: 

1.  DLA RODZICA DZIECKA / OPIEKUNA PRAWNEGO 

- załącznik 7. - oświadczenie dla rodzica / opiekuna prawnego

- załącznik 3. - oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu / dla rodzica/opiekuna

- załącznik 1. - zgoda na przetwarzanie danych

 

2. DLA UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ

- załącznik 8. - oświadczenie dla osoby pełnoletniej składającej oświadczenie we własnym imieniu

- załącznik 4. - oświadczenie o wyborze sprzętu i braku możliwości zapewnienia usługi Internetu / dla os. pełnoletniej

załącznik 1. - zgoda na przetwarzanie danych

 Oświadczenia można składać w Urzędzie Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6, w Biurze Obsługi Klienta. Dokumenty można pobrać na stronie bądź wypełnić na miejscu w Biurze Obsługi Klienta.