Jesteś tutaj

Inspekcja Weterynaryjna we Wrocławiu informuje o wystąpieniu ognisk grypy ptaków w Polsce

Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w dniu 28 grudnia 2016 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U 2016 poz. 2091), które między innymi wprowadza na terenie całego kraju:

  1. zakaz pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  2. zakaz wnoszenia i wywożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

oraz nakaz:

  1. odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczających ich kontakt z dzikimi ptakami,
  2. zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  3. utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp maja dzikie ptaki.

Pełny tekst rozporządzenia dostępny jest również na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu: www.wroc.piw.gov.pl.

Nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia zmusi Inspekcję Weterynaryjną do zastosowania wobec winnych naruszeń kar administracyjnych przewidzianych prawem. 

ZałącznikWielkość
PDF icon 170112105335_0001.pdf1.23 MB