Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Œwięta Bożego Narodzenia to czas wypełniony rodzinnym ciepłem, spokojem i refleksjš.

Dzielšc się opłatkiem zapominamy o wszystkim, co było złe.

Najważniejsze sš wówczas wiara w drugiego człowieka i nadzieja na przyszłoœć.

Wszystkim mieszkańcom z całego serca życzymy wszelkiej pomyœlnoœci. Niech przy wszystkich œwištecznych stołach panuje atmosfera miłoœci, zrozumienia i pokoju.

W Nowym Roku życzymy Państwu dużo Zdrowia, samych dobrych dni i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Rada Gminy Żórawina

oraz

pracownicy Urzędu Gminy

24.12.2009 00:00czytaj więcej

Œwięta Bożego Narodzenia to czas wypełniony rodzinnym ciepłem, spokojem i refleksjš.

Dzielšc się opłatkiem zapominamy o wszystkim, co było złe.

Najważniejsze sš wówczas wiara w drugiego człowieka i nadzieja na przyszłoœć.


Wszystkim mieszkańcom z całego serca życzę wszelkiej pomyœlnoœci.
Niech przy wszystkich œwištecznych stołach panuje atmosfera miłoœci, zrozumienia i pokoju.

W Nowym Roku życzę Państwu dużo Zdrowia, samych dobrych dni i spełnienia marzeń.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

16.12.2009 00:00czytaj więcej

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje o rozpoczęciu odwiertu nowej studni głębinowej w miejscowoœci Węgry.

Studnia będzie eksploatować trzeciorzędowe warstwy wodonoœne, które występujš na głębokoœci powyżej 90m.

Prace majš być zakończone do końca 2009r.

25.11.2009 00:00czytaj więcej

Szanowni Państwo!

GZGK w Żórawinie przypomina mieszkańcom wsi Marcinkowice o zakazie wykorzystywania wody z własnych ujęć do celów spożywczych.


Informujemy o możliwoœci zamówienia dostawy wody pitnej (nieodpłatnie) w siedzibie GZGK pod numerem telefonu 0-71 3165116 od poniedziałku do pištku w godz. 8.00 - 15.00 .

Podadto istnieje możliwoœć poboru wody z sieci wodocišgowej z hydrantu w miejscowoœci Brzeœcie (hydrant zaopatrzony jest w kran).


Zakaz obowišzuje do odwołania.


Bartłomiej Dytwiński, p.o. Dyrektora GZGK w Żórawinie

16.09.2009 00:00czytaj więcej

Informujemy, że Wójt Gminy Żórawina przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pištki w godzinach 10.00 - 16.00

14.09.2009 00:00czytaj więcej

Informujemy, że uchwały z XXV sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 sierpnia 2009r, są już dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

01.09.2009 00:00czytaj więcej

Informujemy, że uchwały z XXV sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 sierpnia 2009r, są już dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej.

01.09.2009 00:00czytaj więcej

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Nauczyciele!

Początek każdego roku szkolnego otwiera przed wszystkimi nowe możliwości, skłania do podejmowania ambitnych postanowień i wcielania w życie twórczych planów.

Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni. Niech spełnią się wasze plany i marzenia, a młodzieńcza chęć naprawiania świata zaowocuje wartościowymi dokonaniami.

U progu nowego roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne.
Niech rok szkolny 2009/2010 przyniesie oprócz wysokich osiągnięć wiele radości i dobre przyjaźnie.

Twórzcie świat wzajemnego zrozumienia i poznania. Bowiem przed Wami stoi szansa budowania nowej przyszłości. Wykorzystajcie ją dla naszego wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

01.09.2009 00:00czytaj więcej

Drodzy Uczniowie!

Szanowni Nauczyciele!

Początek każdego roku szkolnego otwiera przed wszystkimi nowe możliwości, skłania do podejmowania ambitnych postanowień i wcielania w życie twórczych planów.

Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, aby szkoła była dla Was miejscem odkrywania i rozwijania talentów. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, wytrwali w pokonywaniu szkolnych trudów oraz rzetelni i odpowiedzialni. Niech spełnią się wasze plany i marzenia, a młodzieńcza chęć naprawiania świata zaowocuje wartościowymi dokonaniami.

U progu nowego roku szkolnego pragnę życzyć wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych sukcesów oraz wielu pomysłów pozwalających przekształcić szkołę w miejsce przyjazne i bezpieczne.
Niech rok szkolny 2009/2010 przyniesie oprócz wysokich osiągnięć wiele radości i dobre przyjaźnie.

Twórzcie świat wzajemnego zrozumienia i poznania. Bowiem przed Wami stoi szansa budowania nowej przyszłości. Wykorzystajcie ją dla naszego wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Żórawina

Jan Żukowski

01.09.2009 00:00czytaj więcej

Rada Sołecka w Żórawinie i Gminne Centrum Kultury w Żórawinie serdecznie zapraszajš na Dożynki Wiejskie, które odbędš się 30 sierpnia 2009r. w Parku w Żórawinie
Życzymy udanej zabawy!

Plakat dożynkowy i program imprezy

24.08.2009 00:00czytaj więcej

Strony