Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Gmina Żórawina informuje, że w okresie od dnia 8 wrzeœnia do 31 paŸdziernika 2010 r. na naszym terenie będzie prowadzony Powszechny Spis Rolny.

Gmina Żórawina prowadzi również nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych 1-16 czerwca 2010 r.

01.06.2010 00:00czytaj więcej

Dnia 16 kwietnia o godz. 11.00 w koœciele parafialnym p.w. œw. Józefa Oblubieńca NMP odbędzie się Msza Œwięta w intencji ofiar katastrofy samolotu Prezydenckiego.

14.04.2010 00:00czytaj więcej

ogłoszenie ę󹜳żŸćń

12.04.2010 00:00czytaj więcej

Gmina Ýórawina przypomina o rejestracji wůaúcicieli nieruchomoúci zainteresowanych usuwaniem azbestu, ze swoich nieruchomoúci.

Zgodnie z opracowanym „Gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierajŕcych azbest”, w 2010 r. przewiduje sić usuwanie azbestu z ok. 4000 m˛ powierzchni dachowych.

12.04.2010 00:00czytaj więcej

W dniu 1 kwietnia 2010r. spłonšł budynek mieszkalny w miejscowoœci Zagródki, dwie rodziny, w tym jedna z trójkš dzieci w wieku szkolnym pozostały bez dachu nad głowš.

Prosimy o każdš, nawet najmniejszš pomoc dla poszkodowanych rodzin.

Wpłaty można dokonywać na konto nr

24 9574 1028 2002 0013 0013 0002

z dopiskiem "Pogorzelcy Zagródki"

06.04.2010 00:00czytaj więcej

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

I drugiego człowieka.

Życzymy, aby Œwięta Wielkanocne

Przyniosły radoœć i wzajemnš życzliwoœć.

By stały się œrodkiem wzmacniania ducha.

Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

Napełni Was pokojem i wiarš,

niech da sił w pokonywaniu trudnoœci

i pozwoli z ufnoœciš patrzeć w przyszłoœć.

Z wyrazami szacunku

Jan Żukowski

Wójt Gminy Żórawina

Rada Gminy Żórawina

oraz

pracownicy Urzędu Gminy

02.04.2010 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

23.03.2010 00:00czytaj więcej

W Urzędzie Gminy Żórawina na parterze wystawiony jest pojemnik do którego można wrzucać zużyte baterie oraz akumulatorki małogabarytowe (od telefonów komórkowych, cyfrowych aparatów fotograficznych, laptopów itp)

Zachęcamy do skorzystania z tej możliwoœci bezpiecznego pozbycia sie niebezpiecznych odpadów.

23.03.2010 00:00czytaj więcej

W dniach 22-24 marca br. na terenie Gminy Żórawina zorganizowana zostanie zbiórka zużytego sprzętu AGD (pralki, lodówki, kuchenki, sprzęt TV, baterie, akumulatory itp.) oraz opon.

Jest to znowu okazja do pozbycia się nieodpłatnie niepotrzebnego sprzętu.
Zbiórka zorganizowana będzie w formie „wystawki”, wystawienie sprzętu w miejscu widocznym – przed domem, przy ulicy lub w innym widocznym miejscu w uzgodnieniu z sołtysem wsi.

Zapraszamy do skorzystania z tej formy pozbycia się niepotrzebnego sprzętu, który zalega nie tylko w Państwa domach, ale także w pobliskich laskach, rowach itp.

04.03.2010 00:00czytaj więcej

Stowarzyszenie Lider A4 rozpoczęło realizacje 2 projektów w ramach POKL.

Projekty skierowane sš do mieszkańców gmin Kšty Wrocławskie i Kobierzyce, oraz Siechnice i Żórawina.

Szczegółowe informacje o projektach: “ Edukacja bliżej natury – wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych na ternie gmin Kšty Wrocławskie i Kobierzyce , oraz “ Edukacja bliżej natury – wsparcie oddolnych inicjatyw na ternie gmin Żórawina i Œwięta Katarzyna” znajdš Państwo na stronie internetowej www.lider-a4.pl , oraz w dołšczonych materiałach.

18.02.2010 00:00czytaj więcej

Strony