Jesteś tutaj

Archiwum aktualności

Z powodu prac drogowych przejazd kolejowy w Turowie będzie zamknięty dla ruchu pojazdów samochodowych :

od godziny 8.00 w dniu 12.11.2012

do godziny 18.00 w dniu 16.11.2012

09.11.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.

Wszystkich mieszkańców naszej Gminy i nie tylko zachęcamy do aktywnego głosowania na naszš małš ojczyznę, aby znalazła się ona na najwyższym miejscu podium.

Plebiscyt trwa do 15 listopada. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł brutto.
Każdego miesišca wœród glosujšcych, redakcja rozlosowuje nagrodę w wysokoœci 500 zł.

06.11.2012 00:00czytaj więcej

W Gminie Żórawina od lipca do paŸdziernika 2012 roku zostały zrealizowane kolejne inwestycje dzięki dofinansowaniu ze œrodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoœlšskiego.

Kwota dofinansowania wynosiła 56% łšcznej wartoœci inwestycji, tj. 733.791,02 zł. Długoœć zmodernizowanych odcinków wyniosła 5,2 km.

02.11.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.
Obecnie na liœcie 30 najlepszych Gmin z województwa dolnoœlšskiego i opolskiego, Żórawina znajduje się na pozycji 13, dlatego też prosimy Państwa o wsparcie.

10.10.2012 00:00czytaj więcej

Wysyłajšc SMS pod numer 71051 o treœci wroc.gmina.zorawina głosujemy na naszš Gminę w Plebiscycie Œlšska SuperGmina organizowanym przez redakcję miesięcznika „Wrocławianin”.
Obecnie na liœcie 30 najlepszych Gmin z województwa dolnoœlšskiego i opolskiego, Żórawina znajduje się na pozycji 13, dlatego też prosimy Państwa o wsparcie.

10.10.2012 00:00czytaj więcej

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z Dożynek Gminnych 2012, które odbyły się w dniu 1 wrzeœnia 2012r. w Żórawinie.

07.09.2012 00:00czytaj więcej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przypominamy, że wszelkie czynnoœci zwišzane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki sš BEZPŁATNE
.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłajšcymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczš, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).

Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

06.09.2012 00:00czytaj więcej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
Przypominamy, że wszelkie czynnoœci związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnoœci Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.

Chcemy przestrzec przed firmami komercyjnymi przesyłającymi osobom, które założyły działalnoœć gospodarczą, oferty dokonania odpłatnego wpisu w prowadzonych przez siebie rejestrach (katalogach firm).
Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalnoœci gospodarczej na terytorium Polski i nie jest wymagany przez przepisy prawa.

06.09.2012 00:00czytaj więcej

Zwracam się do Państwa z gorącą prośœbą o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wiąże się z żadnymi niedogodnoœciami. Zmiany tej dokonują Państwo bezpłatnie bez koniecznoœci wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkośœć udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania. Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkajšcych bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

14.03.2012 00:00czytaj więcej

Zwracam się do Państwa z goršcš proœbš o zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym swojego miejsca zamieszkania w Gminie Żórawina. Zgłoszenie to nie wišże się z żadnymi niedogodnoœciami. Zmiany tej dokonujš Państwo bezpłatnie bez koniecznoœci wymiany dokumentów, zmiany miejsca zameldowania czy załatwienia innych spraw urzędowych.

Jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ w 2012 roku wielkoœć udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wynosić będzie 37,26%. Ten procent podatku, który płacicie Państwo do Urzędu Skarbowego, wraca następnie do kasy gminy według miejsca zamieszkania.
Obecnie w naszej Gminie zameldowanych jest ponad 9 tysięcy mieszkańców. Jednak według naszych szacunków liczba osób mieszkajšcych bez zameldowania na terenie gminy Żórawina to kolejne 1,5 tys. W roku 2010 dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły około 4,4 miliona złotych.

01.03.2012 00:00czytaj więcej

Strony