Jesteś tutaj

Aktualności

Program Stypendialny Horyzonty realizowany jest przez Fundację EFC w strategicznym partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków. Fundacja Rodziny Staraków działa od 2008 roku na dwóch płaszczyznach - edukacyjnej i artystycznej. Wyrównuje szanse edukacyjne młodzieży oraz przyznaje granty liceom plastycznym na autorskie projekty artystyczne. Jednocześnie wspiera młodych polskich artystów i artystki, organizuje wydarzenia kulturalne oraz udostępnia szerokiej publiczności kolekcję sztuki współczesnej Anny i Jerzego Staraków.

05.03.2021 13:56czytaj więcej

W dniu 26.02.2021 r. do Urzędu Gminy w Żórawinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Nasza Żórawina" z siedzibą w Żórawinie, ul. Wrocławska 18 na wsparcie zadania publicznego pn. "Festiwal Średniwiecza w Dolnośląskiej Perle Manieryzmu".

 

05.03.2021 13:41czytaj więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w gminie Żórawina w 2021r.

 

05.03.2021 09:31czytaj więcej

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Matki składają Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy w Żórawinie.

03.03.2021 09:28czytaj więcej

Od 29 marca do 12 maja ARiMR będzie przyjmować wnioski o pomoc w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. Pomoc finansowana jest
z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O takie wsparcie mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W skład grupy musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich musi spełniać wymagania określone
w przepisach o prowadzeniu działalności:

- w ramach dostaw bezpośrednich, lub

03.03.2021 09:14czytaj więcej

Szanowni Państwo, 

Informujemy o organizowanym dyżurze telefonicznym ekspertów wrocławskiego oddziału ZUS.  Dyżur w zakresie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r. dla emerytów i rencistów  odbędzie się 5 marca 2021r. w godzinach 10:00 -12:00 pod numerem telefonu: 71 36 06 007.

02.03.2021 13:44czytaj więcej

W dniu 24.02.2021 r. Szkoła Podstawowa w Wilczkowie zorganizowała w systemie hybrydowym,  konferencję upowszechniającą, podsumowującą czteroletnią pracę kadry nauczycielskiej nad wdrażaniem strategii oceniania kształtującego, tworzenia kultury organizacji opartej na doskonaleniu uczenia się i nauczania.  Podczas konferencji, gospodarze przedstawili metodykę oraz metody wypracowane przez zespół nauczycieli realizujące wyzwania związane z nowym podejściem do procesu doskonalenia uczenia się i nauczania aż do osiągnięcia założonych efektów. Zaproszeni goście,  dzięki prezentacjom multimedialnym,  mogli poznać praktyczny aspekt wdrożonych działań oraz osiągniętych celów. Panel dyskusyjny służył do wymiany doświadczeń a także refleksji na temat programu i wypracowanych efektów.   

25.02.2021 20:06czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Żórawina w roku szkolnym 2021/2022.

 

19.02.2021 14:37czytaj więcej

Zarządzenie nr 0050/21/2021 Wójta Gminy Żórawina z dn. 17 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego Gminy Żórawina w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Żórawina w 2021 r.

 

18.02.2021 20:24czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

18.02.2021 20:04czytaj więcej

Strony