Jesteś tutaj

Aktualności

Zakończenie zadania p.n. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla Gminy Żórawina" z KONKURSU na realizację w 2020 r. zadań wynikających z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

21.10.2020 14:16czytaj więcej

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu zawiesza się funkcjonowanie tzw. punktów mobilnych w gminach

20.10.2020 08:18czytaj więcej

Zawiadamiamy o tymczasowym zamknięciu drogi gminnej łączącej rondo na drodze wojewódzkiej nr 395 (Wrocław- Strzelin) i miejscowością Krajków z powodu powstałego zastoiska wodnego pod wiaduktem autostradowym związanym ze wzmożonymi opadami deszczu.

16.10.2020 10:53czytaj więcej

Zawiadamiamy o zamknięciu drogi powiatowej na odcinku między miejscowościami Pasterzyce- Bogunów ze względu na podtopienie drogi przez wezbrane wody rzeki Ślęza. Objazd prowadzić będzie przez m. Żórawina.

16.10.2020 10:48czytaj więcej

W trosce o bezpieczeństwo publiczne, mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak i pracowników Biura oraz ich rodzin, w związku z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem  się  Koronawirusa  SARS-Cov-2  informujemy, że od 19.10.2020 r. (poniedziałek) do odwołania, Biuro Związku Międzygminnego Ślęza-Oława zostanie zamknięte dla osobistej obsługi interesantów, a praca odbywać się będzie wyłącznie w trybie wewnętrznym. 

 

16.10.2020 09:10czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy,

Nauczyciele,

Pracownicy Obsługi Szkół,

Dzień Edukacji Narodowej, to szczególny dzień, w którym pochylamy się aby złożyć hołd i podziękować wszystkim tym, którzy cierpliwie wypełniają misję przekazywania wiedzy, wychowania i kształtowania postaw młodych ludzi.

Miarą Waszego sukcesu i zadowolenia z wykonywanej pracy jest szczęśliwe wyedukowane dziecko świadome swojego potencjału, pełne wiary w swoje możliwości i umiejętności, świadomy poczucia własnej tożsamości i narodowości.

13.10.2020 15:06czytaj więcej

Informuję że w placówkach oświatowych w Żórawinie wystąpiło kilka przypadków zarówno u dzieci - uczniów jak i nauczycieli zarażenie wirusem Sars covid-19.  Dyrektorzy placówek postępują zgodnie z przyjętymi procedurami. Wszystkie niezbędne instytucje zostały poinformowane o tym fakcie a decyzje zostały podjęte na podstawie opinii wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

13.10.2020 11:26czytaj więcej

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Żórawina informuje, że w zawiązku z potwierdzonym przypadkiem zakażenia koronawirusem pracownika urzędu gminy i wyslaniem kolejnych na diagnostykę COVID-19, praca w obiekcie wchodzi w tryb rotacyjny, celem uniknięcia całkowitego zamknięcia.

Urząd działa w dotychczasowej formule, sprawy można załatwiać osobiście w biurze podawczym, jednak w przypadku braku pilności załatwienia sprawy osobiście, zapraszamy do kontaktów poprzez skrzynkę podawczą E-PUAP, e-mail, telefonicznie, lub drogą pocztową.

12.10.2020 20:02czytaj więcej

Wyrazy głębokiego żalu i smutku Tomaszowi Graczowi i Rodzinie z powodu śmierci Ojca - Zdzisława Gracza, który odszedł nagle w wieku 69 lat

składają 

Wójt Gminy Żórawina Jan Żukowski,

Radni, Sołtysi Gminy Żórawina

oraz Pracownicy Urzędu Gminy Żórawina

09.10.2020 11:10czytaj więcej

Do 29 października biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o premię za przekazanie gospodarstwa. Program skierowany jest do rolników, którzy zakończą działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię oraz inwentarz innemu rolnikowi.

08.10.2020 08:42czytaj więcej

Strony