Jesteś tutaj

DOFINANSOWANIE DO WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA - PONE

 

INFORMACJA ARCHIWALNA:

Gmina Żórawina przystępuje do programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska skierowanego na działania poprawiające jakość powietrza w naszej gminie i redukujące niską emisję.  

Mieszkańcy będą mogli otrzymać dofinansowanie do:

1.       Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła takie jak: 

  • kotły gazowe
  • kotły na lekki olej opałowy
  • piece zasilane prądem elektrycznym
  • kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5klasy (wg PN-EN 303-5:2012).

Dofinansowanie w przypadku domu jednorodzinnego wynieść może do 5000 zł, mieszkania do 3500 zł, natomiast członkowie wspólnoty mogą liczyć na maksymalne dofinansowanie w wysokości 2000 zł. Maksymalnie 25% wartości inwestycji. Ponadto 25% stanowić będzie pożyczkę (oprocentowanie w wysokości 2,75% w skali roku). 

Zapraszamy mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem do zgłaszania się do Urzędu Gminy w celu wypełnienia ankiety, która pozwoli oszacować zapotrzebowanie na środki w gminie.  Ankiety do Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Żórawina są również do pobrania na stronie internetowej pod adresem: www.niskaemisja.pl .

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy Żórawina.

 

Odziedź stronę: www.niskaemisja.pl .  Dodatkowe informacje pod adresem email: pone@atsys.pl