Jesteś tutaj

Podatki 2019

Podatki w 2019 roku dokumenty do pobrania.

Podatek rolny obliczany na podstawie komunikatu GUS z dn. 18.10.2018 r.

  • dla gospodarstw powyżej 1ha - 135,90 zł/ha przeliczeniowy;
  • dla gruntów rolnych poniżej 1ha - 271,80 zł/ha fizyczny.

Podatek leśny obliczany na podstawie komunikatu GUS z dn. 19.10.2018 r.:

  • wynosić będzie 42,23 zł za ha

Podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych pozostaje bez zmian.

Druk deklaracji pozostaje bez zmian.

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwaly w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od nieruchomosci 2020.pdf317.32 KB
PDF icon informacja w sprawie wysokosci podatku rolnego 2020r.pdf23.26 KB
PDF icon Uchwała w sprawie stawki podatku od nieruchomości 369.74 KB
PDF icon Uchwała w sprawie wzorów formularzy oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego7.33 MB
PDF icon Deklaracja na podatek leśny51.46 KB
PDF icon Deklaracja na podatek od nieruchomości73.5 KB
PDF icon Stawki podatku od środków transportu 544.18 KB
PDF icon Deklaracja na podatek rolny63.69 KB
PDF icon Deklaracja na podatek od środków transportowych68.54 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji DT-159.1 KB
PDF icon Informacja o lasach42.36 KB
PDF icon Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych62.05 KB
PDF icon Informacja o gruntach49.05 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.62 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32.48 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu38.08 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania37.98 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu35.24 KB
PDF icon Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania34.11 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu32.29 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania32.17 KB
PDF icon Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników32.16 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu36.68 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania36.6 KB
PDF icon Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników32.22 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu34.77 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania33.83 KB
PDF icon Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników32.18 KB